‘Geen wisselwoningen aan de rand van Uithuizen’

De bouw van wisselwoningen staan gepland aan de rand van het dorp Uithuizen
De bouw van wisselwoningen staan gepland aan de rand van het dorp Uithuizen © Comité Wisselwerking
Een groep inwoners van Uithuizen ziet het niet zitten dat er wisselwoningen aan de rand van het dorp worden gebouwd. Deze zijn nodig voor de versterkingsoperatie.
In de komende jaren worden ruim driehonderd sociale huurwoningen en koopwoningen in Uithuizen versterkt. Daarom zijn er 75 wisselwoningen nodig voor mensen van wie het huis aardbevingsbestendig wordt gemaakt. Vijftig van deze woningen staan gepland op een stuk land op de hoek van de Heerdweg met de Treubweg.

Andere plek

Maar dit ziet het Comité Wisselwerking, waarin inwoners van Uithuizen zich hebben verenigd, niet zitten. De bewoners vinden dat de wisselwoningen in het dorp gebouwd moeten worden. Volgens hen zijn er genoeg plekken.
‘Wij zijn voor inbreiding en geen uitbreiding van Uithuizen. Het is een fijne plek om te wonen, maar er staan wel heel veel lege panden in het dorp. Zo is er een mooie nieuwe school gebouwd, maar de oude staat leeg’, zegt Lida Sterenberg namens het comité.

Betaalbare woningen maken

Ook vinden ze dat er dan ‘duurzame, toekomstbestendige’ woningen gebouwd moeten worden. ‘Dat is veel duurzamer dan tijdelijke woningen en bovendien zijn ze nodig voor de groei van het dorp. Jongeren en starters kunnen op dit moment weinig vinden en dit kan ervoor zorgen dat ze zich hier toch kunnen vestigen', zegt Sterenberg.
De plek die nu aangewezen is, tast volgens hen ook het dorpsgezicht en cultuurhistorisch landschap aan. ‘Het is een geliefd wandel- en fietsgebied voor inwoners en toeristen, met onder andere het Jacobspad’, aldus het comité. Ze zijn inmiddels een petitie gestart.
Comité Wisselwerking is het wél eens met de noodzaak van de bouw van woningen. ‘Het is belangrijk dat de bewoners met aardbevingsschade geholpen worden, zodat zij weer veilig en vertrouwd kunnen wonen’, aldus de bewoners.

Geen grote plekken beschikbaar

Gemeente Het Hogeland laat in een reactie weten dat er geen andere plek mogelijk is voor de wisselwoningen.
‘Om de grote versterkingsoperatie voor elkaar te krijgen is er behoefte aan tijdelijke woningen die ongeveer over een jaar beschikbaar kunnen zijn. Het aantal benodigde woningen noodzaakt de gemeente om ook buiten de bebouwde kom te kijken naar beschikbare terreinen’, aldus de gemeente in een schriftelijke reactie. Ze ziet dat binnen de bebouwde kom van Uithuizen zulke grote locaties niet beschikbaar zijn.
De vergunningsaanvragen worden de komende maanden voorbereid, aldus de gemeente. Dan vindt onderzoek plaats naar de landschappelijke inpassing. Ook zaken als aantasting van het dorpsgezicht, cultuurhistorische waarde en effecten op recreatie worden dan onderzocht.

Meer woningen nodig

Het gemeentebestuur deelt de mening dat meer woningen in het dorp nodig zijn. In samenwerking met de woningcorporaties worden op een aantal plekken in Uithuizen nieuwe woningen gebouwd. Ook zijn er plannen in voorbereiding voor nieuwbouw op enkele andere locaties. 'Alle nieuwbouw wordt toekomstbestendig en duurzaam gebouwd. Voor wat betreft de sociale huurwoningen worden de nieuwbouwplannen samen met huurders en met de huurdersorganisatie uitgewerkt', aldus de gemeente.
De gemeente Het Hogeland en het Comité Wisselwerking hebben afgesproken dat ze met elkaar in gesprek gaan over de wisselwoningen en locaties. De gemeente hecht eraan om de versterkingsopgave zorgvuldig uit te voeren. ‘Maar er is sprake van urgentie om een start te maken.’