Zorgen over mogelijke woonvorm Harkstede blijven: 'We wachten het onderzoek af'

Dorpsbelangen Harkstede maakt zich nog altijd zorgen over de komst van een woonvorm in Harkstede. 'Onze twijfels zijn niet niet weggenomen, maar eigenlijk kan dat ook nog niet', zegt voorzitter Anke van Duuren.

Dinsdagavond was er een speciale online bijeenkomst over de komst voor een woonvorm voor mensen met onder meer psychiatrische problemen. Belanghebbenden konden digitaal hun vragen stellen aan onder meer wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van de gemeente Groningen en zorgbedrijf Limor.

Weerstand

Van meet af aan is er al weerstand tegen de woonvorm in het dorp. In de zogenoemde Skaeve Husen komen mensen te wonen die met psychiatrische problemen kampen, een verslaving hebben en dak- en thuisloos zijn.

Het plan stuit vooral bij de omwonenden op veel weerstand. Die richt zich vooral op de locatie. Die is namelijk gepland aan een doorgaande weg waar veel scholieren langsfietsen, verder ligt het op steenworp afstand van woningen. De bezwaarhebbers pleiten daarom voor een andere locatie.

De gemeente Groningen heeft een onafhankelijk locatie-onderzoek toegezegd. Als uit het onderzoek blijkt dat de locatie niet geschikt is, dan zal er naar een andere locatie worden gezocht. Naast de omwonenden hebben onder meer ook Dorpsbelangen Harkstede en de plaatselijke ondernemersvereniging zich tegen het voornemen van de gemeente gekeerd.

Zorgen blijven

De wethouder herhaalde tijdens de online sessie meerdere keren dat het onderzoek leidend is in het verdere traject. 'Als het onderzoek uitwijst dat de locatie niet geschikt is, dan zullen we het niet doen', beloofde hij.

Dorpsbelangen kijkt reikhalzend uit naar dat rapport. 'Wij hopen op een gedegen onderzoek, dat wachten we nu af', zegt voorzitter Van Duuren. 'Wij maken ons nog altijd zorgen. Er komen ook veel zorgen bij ons binnen. Overigens is een deel van onze leden wel positief over de plannen. De meningen zijn dus wel divers. Onze zorgen gaan met name over de locatie.'

'Wat is het echte verhaal?'

Tinka Wiersum spreekt namens meerdere omwonenden. Zij laat weten dat ze 'tenenkrommend' naar de sessie heeft gekeken. 'Tja, wat zal ik zeggen', is haar antwoord op de vraag wat ze van de bijeenkomst vond. 'Het is een enorme farce. Ze zeggen aan de ene kant dat er lieve mensen komen wonen, maar die mensen kunnen tegelijkertijd niet in een woonwijk wonen. Het is een mooi verhaal hoor, maar wat is nu het echte verhaal?', vraagt ze zich af.

Ze heeft dan ook weinig goeds te melden over de bijeenkomst. 'Waarom waren wij als bewoners niet vertegenwoordigd? Er zal toch ook iemand van ons aan tafel moeten zitten. Nu konden we vragen stellen, maar verreweg de meeste vragen zijn niet beantwoord. Ik krijg van veel mensen te horen dat ze naar een toneelstuk hebben gekeken.'

Zijn inwoners wel of niet belanghebbende?

De projectmanager van de gemeente Groningen zaaide dinsdagavond wel enige verwarring bij de voorzitter van Dorpsbelangen over het feit of inwoners van Harkstede als belanghebbenden worden gezien in de gehele discussie.

Harkstede valt namelijk grotendeels onder de gemeente Midden-Groningen. De woonvorm komt dan weer net op het grondgebied van de gemeente Groningen te staan. In hoeverre kunnen mensen die in het Midden Groningen gedeelte van Harkstede wonen dan bezwaar aantekenen? Ze wonen tenslotte in een andere gemeente. Projectleider Claudia Versloot had daar geen passend antwoord op. 'De kans is aanwezig dat wanneer je in Harkstede woont je voor de omgevingswet geen direct belanghebbende bent', zei ze, nadat ze uitsprak op dit gebied geen expert te zijn.

Die uitspraak zorgt dus voor vraagtekens bij Anke van Duuren. 'Ik zit al op te zoeken hoe dat zit', zegt ze enkele minuten nadat de bijeenkomst is afgesloten. 'Ik wil wel uitzoeken hoe dat zit, want we zitten hier op steenworpafstand van de beoogde locatie. Het zou vreemd zijn als we hier niet als belanghebbenden worden gezien.'

Onderzoek

Het omgevingsonderzoek gaat binnenkort van start en is voor de zomer afgerond. Uit dat onderzoek moet dus blijken of de gekozen locatie aan de Hoofdweg ook daadwerkelijk de juiste is.

De dorpsbewoners worden ook betrokken bij het onderzoek, ze kunnen een enquête invullen. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad van Groningen of de Skeave Huse daadwerkelijk aan de Hoofdweg komen. Dat besluit valt in juni of september. Als de woonvorm er komt, dan is dat voor een periode van tien jaar. Het stuk grond zal daarna voor de woonwijk Meerstad worden gebruikt.

Lees ook:
- Harkstede herhaalt zorgen over verslaafdenopvang: 'We worden niet serieus genomen'
- Plan: psychiatrische patiënten, verslaafden en daklozen krijgen woonvorm in Harkstede

Deel dit artikel:

Recent nieuws