Gedeputeerde Gräper over verdubbeling N33: ‘Ik heb er een nieuwe puzzel bij gekregen’

Fleur Gräper heeft er een puzzel bij
Fleur Gräper heeft er een puzzel bij © Provincie Groningen
Opgelucht halen ze adem: gedeputeerde Fleur Gräper, Bert Kramer (Combinatie Herepoort) en Elze Klamer (directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland). De vaststellingsovereenkomst ligt er en de partijen kunnen verder met de bouw van de zuidelijke ringweg.
‘We zijn natuurlijk opgelucht, maar we zijn ook allemaal een beetje verliezers’, stelt Bert Kramer (Combinatie Herepoort). ‘Iedereen moet een bijdrage leveren.’
De aannemer heeft bedongen dat het bedrag wat zij extra moet betalen niet openbaar wordt gemaakt.
‘We hebben beursgenoteerde bedrijven in de combinatie, dan kun je dat zomaar niet doen. En er zijn bedrijven die afhankelijk zijn van banken voor zekerheidsstellingen bij nieuwe projecten. Het zou de belangen van de zes partijen kunnen schaden.’, aldus Kramer.

Dubbel gevoel

Voor de provincie Groningen wordt het puzzelen de komende jaren. De zuidelijke ringweg gaat 78 miljoen euro extra kosten en dat gaat ten koste van de verdubbeling van de N33 naar Appingedam (59,2 miljoen) en een deel van de Wunderline (18,8 miljoen).
Gedeputeerde Fleur Gräper heeft dan ook een dubbel gevoel over de deal. ‘Het is een opluchting dat we een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten. De komende tijd moeten we kijken als college hoe we de ambities voor de N33 en de Wunderline alsnog kunnen realiseren. Ik heb er een nieuwe puzzel bijgekregen.’
De bijdrage van Rijkswaterstaat blijft beperkt aan de meerkosten van de zuidelijke ringweg.
‘Rijkswaterstaat is verantwoordeiljk voor het projectbureau en dat betekent dat wij 16 miljoen (incl. BTW) moeten bijdragen’, zegt directeur Elze Klinkhammer van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Met een nieuw kabinet kan het anders zijn

Gräper wil, om de verdubbeling van de N33 te realiseren, onderzoeken of het Rijk alsnog een extra bijdrage kan leveren voor dit project. Ze voelt zich daarbij gesteund door een motie van CDA-Kamerlid Wytske Postma, die minister Cora van Nieuwenhuizen oproept om in gesprek te gaan met de regio over de meerkosten van de zuidelijke ringweg. ‘In de huidige fase is er weinig geld beschikbaar in de MIRT’, zegt Gräper. ‘Maar met een nieuw kabinet kan dat straks anders zijn. Wij gaan in elk geval die lijn proberen.’
Voor de Wunderline wordt ingezet op extra middelen uit Europa. De Europese Unie ondersteunde het project al eens met 12,6 miljoen euro en Gräper hoopt de komende jaren opnieuw extra Europees geld los te kunnen peuteren.