Discovery Truck Rijksuniversiteit schot in de roos

Discovery Truck Rijksuniversiteit schot in de roos
GRONINGEN - De Discovery Truck van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt een schot in de roos. Het aantal studenten dat kiest voor één van de technische bètavakken aan de universiteit groeit de laatste jaren weer.
Sinds vier jaar trekt de uitschuifbare truck door het land om vwo-scholieren enthousiast te maken voor technische vakken zoals wiskunde, scheikunde, biologie en natuurkunde. Scholieren kunnen in de truck onder andere hoorcolleges krijgen, maar ook kunnen er proefjes gedaan worden in verschillende practica.
De belangstelling voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde daalt al jaren. Universiteiten moeten er van het ministerie van Onderwijs voor zorgen dat het aantal studenten voor 2011 met 15% groeit.
De Rijksuniversiteit Groningen heeft die doelstelling nu al gehaald. In vier jaar zijn er 300 studenten meer aangenomen op de opleidingen. Volgens enquêtes onder nieuwe studenten en de deelnemende scholen heeft de truck daar in bijgedragen.
De Hanzehogeschool gaat de Discovery Truck nu ook inzetten in de hoop meer havo-scholieren te interesseren voor de technische vakken.