'Echt rijbewijs voor jongeren op trekker'

'Echt rijbewijs voor jongeren op trekker'
GRONINGEN - Jongeren die vanaf hun zestiende op een landbouwtrekker willen rijden, moeten voortaan een echt rijbewijs halen. Dat vindt een initiatiefgroep onder leiding van oud-verkeersminister Karla Peijs.
De commissie heeft overeenstemming bereikt over een aantal maatregelen voor een betere verkeersveiligheid van het landbouwverkeer. Zo wil de commissie dat trekkers voortaan op meer wegen toegang krijgen zodat de bebouwde kom kan worden ontzien en wil de commissie de toegestane snelheid van 25 km/u verhogen naar 40 km/u.
Daartegenover staat wel dat het huidige trekkercertificaat wordt vervangen door een rijbewijs waar strengere eisen aan zijn verbonden.