Raad Het Hogeland wil niet alleen nieuwbouw in dorpen rondom de stad

'Vergeet ook de andere dorpen niet, als het gaat om nieuwbouw.' Dat is de oproep van de raad van de gemeente Het Hogeland aan het college van burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad heeft haar mening gegeven op de woonvisie. Hierin staan de plannen voor woningen in het gebied.

De gemeente wil tussen de drie- en vierhonderd woningen bouwen in de centrumdorpen Bedum en Winsum. Hiermee wil het college inspelen op de overspannen woningmarkt in de stad Groningen. Steeds meer mensen kiezen daarom voor een woning in de dorpen rondom de stad.

De Hogelandster politiek roept op om ook met de woningvoorraad in andere kleinere dorpen aan de slag te gaan. En ook dorpsbelangenvereniging zoals in Leens spreken ook hun zorgen uit en vinden dat dorpen aan de wadkant niet vergeten mogen worden. Zij zijn bang ‘derderangs burgers’ te worden als het gaat om plannen voor woningbouw.

‘Oude meuk’

‘Door nieuwbouw ontstaan kansen om oude slechte woningen te slopen. Dit is geen bedreiging maar eerder een kans om van de oude meuk af te komen’, zegt PvdA raadslid Jaap Heres. ‘Mensen hebben recht op een fatsoenlijke woning.’

De partij vindt dat woningcorporaties hier meer mee aan de slag moeten en dat het college hier hardere afspraken over moet maken. Ook dringt de PvdA aan op meer gasloze wijken.

Huurders

Linda Visser van LokaalSociaal wil ook aandacht voor de kleinere dorpen in de noordelijke kant van de gemeente en ziet kansen voor het college in het aantrekken van huurders uit de stad. ‘Die kunnen ook bijdragen aan de leefbaarheid hier.’

Ook andere partijen trokken aan de bel. ‘De dorpen die verder van de stad liggen krijgen minder aandacht in deze woonvisie’, zegt CDA’er Jakob de Vries. De partij hoopt dat de gemeente het voornemen om snel nieuwe woningen te bouwen waarmaakt. ‘Er is te weinig aanbod in onze gemeente waardoor starters op de woningmarkt nu het nakijken hebben.’


Ook behoefte aan wadkant

GroenLinks fractievoorzitter Anne Marie Smits merkt dat in haar woonplaats, Pieterburen, vraag is naar woningen. ‘Het komt voor dat er bij woningen aan de wadkant van de gemeente 80 mensen, één woning willen bekijken. En in het dorp is recent een woning met een ton overboden.’ Er moet dus wat gebeuren vindt Smits. Met ook deze dorpen moet gekeken worden hoe de woningvoorraad aangepakt kan worden.

Vraag naar ruimte

De ChristenUnie wil ook meer aandacht voor de kleinere dorpen maar vindt wel dat er goed naar de bewegingen in de markt gekeken moet worden om leegstand te voorkomen. Met dat probleem kampte het gebied een paar jaren geleden.

Verder biedt de coronacrisis volgens de partij kansen. ‘Er is meer aandacht voor de woonomgeving en ruimtelijke kwaliteit’ zegt fractievoorzitter Bernd de Jong. Hij merkt dat mensen behoefte hebben aan meer ruimte. ‘En laten wij dat als Hogeland nou bieden.’

Aandacht voor alle dorpen

Wethouder Mariëtte de Visser (PvdA) laat weten dat ook naar woningen gekeken zal worden in de andere dorpen, verder weg van de stad. 'Dat sommige dorpen nu voorin de rij staan betekend niet dat we met andere dorpen in gesprek gaan. Maar we kunnen nu eenmaal niet vijftig dorpen tegelijk bedienen.'

Het college is met dorpen in gesprek en staat open voor nieuwe initiatieven. Ze wil per dorp 'maatwerk' leveren en zorgen voor een goede doorstroom. Ook wil ze met woning coöperaties hardere afspraken maken.

Lees ook:
- Gemeente Het Hogeland breidt dorpen uit

Deel dit artikel:

Recent nieuws