Omwonenden over bromtonenonderzoek: 'Wij zijn dus niet gek'

Windmolens
Windmolens © RTV Noord
Omwonenden van windpark N33 reageren opgelucht op de eerste uitkomsten van een onderzoek naar bromtonen rondom het windpark. Volgens de metingen is er een onverwachte hoeveelheid laagfrequent geluid waargenomen bij de vier zuidelijke molens van het park.
'Ik ben toch wel blij dat nu is vastgesteld dat de molens inderdaad laagfrequent geluid produceren', zegt Markus Ploeger van de werkgroep Gevolgen van plaatsing Windmolens. De werkgroep verzamelt namens de Dorpsraadcoöperatie Meeden klachten van omwonenden over het windpark.

Dertig meldingen

'We hebben inmiddels al meer dan dertig meldingen ontvangen van overlast door bromtonen. Van die mensen wordt toch snel gezegd dat ze alles uit hun duimzuigen, maar nu staat vast: wij zijn dus niet gek', aldus Ploeger.
In opdracht van de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt wordt op zes locaties rond het windpark onderzoek gedaan naar laagfrequent geluid. De resultaten van de eerste locatie zijn inmiddels bekend.
Ik vind dat die molens stop moeten worden gezet totdat het probleem is opgelost. In ieder geval 's nachts
Markus Ploeger - werkgroep Gevolgen van plaatsing Windmolens
Ploeger, die ook fractievoorzitter is van Gemeentebelangen Midden-Groningen, wil dat het college actie onderneemt naar aanleiding van het onderzoek. 'Mensen vertellen ons dat ze nachtenlang niet kunnen slapen door het geluid. Ik vind dat die molens moeten worden stopgezet totdat het probleem is opgelost. In ieder geval 's nachts. Dat gaan we als partij aankaarten', aldus Ploeger.

RWE wil meer duidelijkheid

Ontwikkelaar RWE wil naar aanleiding van de onderzoeksresultaten graag meer weten over de herkomst van het geluid. 'Vanwege meerdere bronnen en het al bestaande geluid is het voor ons belangrijk te achterhalen onder welke (weers)omstandigheden, wanneer en waar mensen een geluid horen of als hinderlijk ervaren', aldus een woordvoerder van RWE.

Geluidsverwachting-app

Om meer informatie te krijgen over de overlast introduceert RWE de 'geluidsverwachting-app'. 'Omwonenden van windpark Eekerpolder (Het Noordoostelijke deel van windpark N33) kunnen hierin aangeven hoe ze het geluid ervaren. Het is belangrijk omdat we dan kunnen zien of er patronen zijn die kunnen leiden tot verdere technische optimalisatie'', zegt RWE.
RWE is inmiddels in gesprek met de windmolenbouwers om te onderzoeken of de molens kunnen worden verbeterd.