Agrarische sector kritisch op advies over bevingsschade bij mestkelders

Boer Ungersma in Winsum heeft aardbevingsschade aan zijn mestkelder
Boer Ungersma in Winsum heeft aardbevingsschade aan zijn mestkelder © ANP
De Agrarische Tafel Groningen (ATG) is het niet eens met het advies dat een groep deskundigen heeft afgeleverd over hoe om te gaan met schade bij mestkelders. De ATG concludeert samen het de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad dat zo niet wordt ingezet op een ruimhartige en rechtvaardige afhandeling van schade aan mestkelders in het bevingsgebied.
De Agrarische Tafel Groningen is een door het Rijk ingesteld orgaan dat zich buigt over alles wat met boeren en aardbevingen te maken heeft. De voorzitter is voormalig burgemeester Koos Wiersma van de oude gemeente De Marne.

Schade is schade

Wiersma beschrijft dat mijnbouwschade in alle gevallen volledig moet worden vergoed. Dat lijkt wellicht een vanzelfsprekendheid, maar een groep deskundigen die op verzoek van het Instituut Mijnbouwschade Groningen een advies heeft uitgebracht, stelt dat alleen gevolgschade moet worden vergoed als het gaat om mestkelders.
Instortingsgevaar dreigt voor mestkelders die zwaar beschadigd zijn
Agrarische Tafel Groningen
'De ATG stelt vast dat de opdracht van het IMG aan het panel onvolledig, eenzijdig en sturend is geweest. De conclusies van het advies zijn eenzijdig gericht op het deels vergoeden van gevolgschade van gescheurde mestkelders en wijzen de werkelijke fysieke schade af. Dat vindt de ATG vreemd. Het panel erkent lekkende mestkelders bijvoorbeeld wel als gevolgschade maar negeert de fysieke schade die daaraan ten grondslag ligt.'

Niet uit te leggen

De club vindt het bovendien vreemd dat fysieke bevingsschade aan een woonhuis bij een boerderij wel erkent wordt als bevingsschade, maar de schade aan de mestkelder verderop niet. Het is volgens de Agrarische Tafel niet uit te leggen.
Ook ontbreekt volgens de ATG het veiligheidsaspect in het mestkelderadvies. 'Mestkelders zijn onderdeel van het gehele gebouw en vaak de fundering van de stallen. Daardoor dreigt instortingsgevaar voor mestkelders die zwaar beschadigd zijn. Het is hoog tijd dat er weer perspectief komt voor de agrarisch ondernemers in het aardbevingsgebied.'
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen laat weten de reactie van de Agrarische Tafel Groningen te gaan bestuderen, waarna er een reactie volgt. Pas daarna neemt het IMG een besluit over hoe om te gaan met schades aan mestkelders.