‘Den Haag heeft niet het beste met Groningen voor’

Leendert van der Laan
Leendert van der Laan © Martijn Folkers/RTV Noord
Normaal spreekt Statenlid Leendert van der Laan vooral bedachtzaam, maar ferm over de ontwikkelingen in Groningen. Afgelopen week ging Van der Laan echter opvallend tekeer. Aanleiding? Een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen.
'Groningen en het Noorden zijn veel te bescheiden', stelt het Statenlid van de Partij voor het Noorden. 'Het gaat helemaal nergens over. We moeten veel harder inzetten op het binnenhalen van geld. Plannen maken, doelen stellen en Den Haag daar ook aan houden.’
Veel partijen zijn het met hem eens. Van coalitiepartijen als het CDA en de VVD tot oppositiepartijen als Groninger Belang en de PVV.

Brief van minister was de druppel

Vol verbazing las Van der Laan dan ook de noordelijke wensenlijst voor hét overleg over knelpunten in de infrastructuur, de BO-MIRT. Het overleg is het moment om infrastructurele problemen aan te kaarten bij de minister. Volgens het Statenlid was Groningen te bescheiden tijdens dat overleg.
Afgelopen week ging Van der Laan in de Statenzaal tekeer over de ambitieloosheid van Noord-Nederland op het gebied van infrastructuur. De druppel: een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de 150 Kamerleden over de problemen rondom de zuidelijke ringweg in Groningen.

'Het komt wel goed in Groningen'

‘In die brief schrijft de minister aan de Kamerleden: het komt wel goed met de zuidelijke ringweg. De provincie Groningen zoekt zelf wel dekking, Groningen zoekt ook dekking voor de Wunderline en de N33.'
Groningen pauzeert noodgedwongen onder meer verbeteringen aan de N33 en de spoorlijn naar Duitsland, omdat de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen veel duurder uitpakt dan verwacht.
'Dan denk ik: hoe komt dat nou over in de Tweede Kamer? Schijnbaar is Groningen richting de minister niet duidelijk genoeg geweest, want zo’n brief is gevoed door Groningen. Er spreekt geen enkele urgentie uit de brief. Wij zijn te zelfgenoegzaam geweest. We krijgen 15 miljoen voor een brug (Paddepoelsterbrug, red), terwijl er landelijk 7 miljard in de BO-MIRT zit.'
Je moet met het mes dwars in de bek aan de onderhandelingstafel gaan zitten
Leendert van der Laan - Statenlid
Van der Laan leerde ooit als vertegenwoordiger van een verzekeringskantoor dat je in onderhandelingen nooit mag verslappen. ‘Je moet altijd scherp zijn, kijken waar mogelijkheden liggen om tot een deal te komen. Pas als de handtekening staat, mag je voorzichtig achterover leunen.’

'99 procent is niet genoeg'

Van der Laan riep het provinciebestuur op: wees scherp in onderhandelingen. ‘Je moet met het mes dwars in de bek aan de onderhandelingstafel gaan zitten. De overheid heeft niet het beste met Groningen voor, je moet het bevechten.'
'Als Groningen én als Noord-Nederland zal je zelf heel helder doelen moeten stellen. Geen verdeeldheid als het om projecten gaat. Je zult het 100 procent met elkaar eens moeten zijn, 99 procent is niet genoeg. Dat mag op een fanatieke manier gebeuren, mensen mogen best boos worden, zo werkt dat nou eenmaal met onderhandelingen.’

Diepgeworteld wantrouwen tegen Den Haag

En ondanks het feit dat hij zich duidelijk uitspreekt, is de bedachtzame politicus geen type dat eerst spreekt en dan denkt. Integendeel, in en buiten de Statenzaal profileert hij zich als een pragmatische, meedenkende politicus.
Hij en SP-Statenlid Kees Frenay waren de initiatiefnemers van de informatiesessies rond de zuidelijke ringweg, toen beide oppositieleden concludeerden dat zowel coalitie als oppositie een front vormden. Het diepgewortelde wantrouwen van Van der Laan tegen alles wat Den Haag is, komt voort uit dezelfde motivatie die hij, Teun-Jan Zanen en Astrid Brouwer hadden toen de Partij voor het Noorden door hen werd opgericht.

'Den Haag snoept van Gronings geld'

‘Waar die argwaan vandaan komt? Kijk naar het gasdossier, kijk landelijk naar de toeslagenaffaire. Of recent het Just Transition Fund. Dat is Europees geld dat helemaal voor Groningen was bedoeld. Het gaat om 600 miljoen euro. Nou, daar werd door Den Haag gewoon 200 miljoen euro vanaf geplukt, die elders in Nederland worden besteed!’