Schadeloket wil ook geld voor funderingsschade in bevingsgebied

Schadeloket wil ook geld voor funderingsschade
Schadeloket wil ook geld voor funderingsschade © ANP
Inwoners van het bevingsgebied die niet alleen boven het maaiveld kampen met schade, maar ook funderingsproblemen hebben, moeten daarvoor worden gecompenseerd. Dat vindt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), maar daarvoor moet er wel iets veranderd worden aan de wet.
Momenteel vergoedt het IMG het herstel van schade aan bijvoorbeeld muren. In sommige gevallen is een scheur herstellen volgens het schadeloket echter niet duurzaam en zinvol als de schade terugkomt bij de eerste de beste nieuwe aardbeving. Er is dan mogelijk een onderliggend probleem: funderingsschade.
Maar daar mag het IMG vaak geen kosten voor vergoeden, omdat een deskundige van oordeel is dat de schade aan de constructie geen gevolg is van gaswinning, waardoor de NAM niet aansprakelijk is voor deze schade.

Niet te verantwoorden

'Dit is maatschappelijk niet te verantwoorden', zegt voorzitter Bas Kortmann van het IMG. 'Een deel van de Groningers wordt nu niet echt geholpen. Wij zouden dat willen en kunnen, maar om daarvoor de afwegingsruimte te hebben, moet de Tijdelijke wet Groningen worden aangepast.'
Kortmann heeft daarom een brief geschreven naar de Tweede Kamer en de ministers Bas van 't Wout (VVD, Economische Zaken) en Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken).

Proportioneel

Het voorstel van het IMG betekent niet dat alle funderingsproblemen in een klap kunnen worden opgelost, waarschuwt het loket. De maatregel moet wel proportioneel zijn en er wordt gekeken naar andere financieringsmogelijkheden. 'Als het IMG een tegemoetkoming voor dergelijke kosten biedt, is de voorwaarde dat deze ook besteed worden aan het beoogde doel.'