Lelylijn staat nu wel in plan van ministerie, maar krijgt geen prioriteit

Het beoogde tracé van de Lelylijn
Het beoogde tracé van de Lelylijn © RTV Noord
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft de toekomstvisie voor het openbaar vervoer bijgesteld. In een eerdere versie ontbrak Noord-Nederland, maar de Lelylijn staat er nu wel in.
Dat is te lezen in de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040.

Geen plaats voor Lelylijn in 'menukaart 0'

De Lelylijn wordt genoemd, maar niet in de zogeheten ‘menukaart 0’. Dat is de lijst met de noodzakelijke investeringen die bedoeld zijn om knelpunten in het openbaar vervoer op te lossen. Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn tussen Amsterdam en Schiphol, is volgens het ministerie zo’n noodzakelijke investering.

Lelylijn is mogelijk, maar niet noodzakelijk

Bij de andere 'menukaarten' is geen rangorde aangebracht, ze worden gepresenteerd als keuzes die gemaakt kunnen worden. De Lelylijn staat dus in het plan als mogelijke, maar niet noodzakelijke keuze voor de toekomst.

Eerdere versie was 'ondoordacht'

In een eerdere versie van Toekomstbeeld OV 2040 ontbraken plannen om Noord-Nederland sneller met de Randstad te verbinden. Er stond wel in dat de spoorverbindingen tussen Zwolle, de Randstad en Eindhoven moesten worden versneld. ‘Ondoordacht’, noemde directeur Ton Schroor van VNO-NCW Noord het plan van Van Veldhoven.

Noorden beter ontsluiten, maar tegen welke prijs?

De Lelylijn zou de reistijd tussen de Randstad en Groningen en Leeuwarden met dertig tot veertig minuten verkorten. Het ministerie denkt dat de lijn dagelijks tussen de 20.000 en 40.000 passagiers kan vervoeren.
Daar staan wel hoge kosten tegenover. Volgens een eerder onderzoek zou de lijn tussen de 3,2 en 6,4 miljard euro kosten. Maar in de toekomstvisie wordt rekening gehouden met een hoger bedrag: tussen de 5 en 10 miljard euro. De snellere treinverbinding is volgens het ministerie belangrijk voor de woningbouw in ons land. Bij plaatsen als Heerenveen en Drachten zou het aantal woningen fors kunnen toenemen.

'Nedersaksenlijn heeft te veel haken en ogen'

De Nedersaksenlijn wordt ook genoemd, maar volgens Van Veldhoven zitten er meerdere haken en ogen aan deze verbinding. De lijn biedt volgens de staatssecretaris ‘geen eenduidige oplossingsrichting’.