VVD: ‘Claim tekorten Ring Zuid bij Rijkswaterstaat’

De provincie Groningen moet onderzoeken of ze daadwerkelijk een claim kan indienen bij Rijkswaterstaat voor de tekorten bij de zuidelijke ringweg. Dat punt gaat de Statenfractie van coalitiepartij VVD inbrengen bij het debat over het Ringwegakkoord.

VVD-Statenlid Nico Bakker vindt dat er aanwijzingen zijn dat Rijkswaterstaat in de werkvoorbereiding steken heeft laten vallen, waardoor aannemerscombinatie Herepoort extra kosten moest maken.

Risico

Kosten, die de provincie deels moet betalen, getuige de vaststellingsovereenkomst. In deze deal tussen Aanpak Ring Zuid en combinatie Herepoort wordt duidelijk dat de provincie als financieel eindverantwoordelijke ruim 78 miljoen extra, exclusief BTW, moet ophoesten voor de zuidelijke ringweg.

‘Bij de presentatie die we als Statenleden kregen zei een van de hoogleraren (Wim Leendertse, red) die ook betrokken is bij Rijkswaterstaat dat 15 procent meerkosten over de gehele aanneemsom gebruikelijk is’, stelt Bakker. ‘Nou, als opdrachtgever kan Rijkswaterstaat prima dat risico nemen bij eigen werk, maar als een ander, in dit geval de provincie, financieel verantwoordelijk is, moet je daar anders mee omgaan. Wij vinden het niet normaal dat de provincie voor de volledige 78 miljoen opdraait. Daarom gaan wij aan gedeputeerde Fleur Gräper vragen om een onderzoek.’

Claim

Gedeputeerde Fleur Gräper was afgelopen voorjaar al in gesprek met het ministerie van Infrastructuur over een extra bijdrage, maar minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) ging niet overstag. In december vorig jaar riep de Tweede Kamer Van Nieuwenhuizen wél op om in gesprek te blijven met de provincie.

Gräper kondigde eerder dit jaar al een onderzoek naar de rol van Rijkswaterstaat aan, maar Bakker wil dat het onderzoek verder gaat en ook de mogelijkheid tot een financiële claim herbergt.

Moties

Oppositiepartij Groninger Belang overweegt een motie van wantrouwen of een motie van afkeuring tegen gedeputeerde Fleur Gräper (D66).

‘We zijn gaan rekenen’, zegt fractieleider Bram Schmaal. ‘De aanbestedingssom van augustus 2020 is ruim 200 miljoen hoger dan de oorspronkelijke aanbestedingssom in 2014. In Den Haag worden mensen weggestuurd om een bonnetjesaffaire. Wij horen niks in het verhaal van Gräper dat er daadwerkelijk iets veranderd is in de onderlinge verhoudingen met de aannemer. Het wordt sowieso een motie van afkeuring, misschien wel wantrouwen, al is daar nu nog weinig steun voor.’ Statenlid Robert Pestman (Code Oranje) overweegt de motie van Schmaal wél te steunen.

De Partij voor het Noorden komt met het voorstel om nieuwe financiële tekorten van projecten van de provincie niet ten nadele van de Ommelanden te laten uitvallen. Groninger Belang heeft inmiddels toegezegd dat voorstel te steunen.

Lees ook:
- Herepoort schroefde werk Ring Zuid terug wegens liquiditeitsproblemen
- Bouw zuidelijke ringweg kost de provincie 78 miljoen euro extra
- Dossier Ring Zuid

Meer over dit onderwerp:
zuidelijke_ringweg
Deel dit artikel:

Recent nieuws