Bouw van de Tirrel in Winsum in alle stilte gestart

De machine waarmee de palen de grond worden in geboord
De machine waarmee de palen de grond worden in geboord © Rottinghuis
De eerste paal van de multifunctionele accommodatie de Tirrel in Winsum is dinsdag in alle vroegte de grond in gegaan. Dat gebeurde om verschillende redenen stilletjes.
Vanwege corona konden de scholen, verpleeghuis De Twaalf Hoven en de andere toekomstige gebruikers van het pand niet gezamenlijk stil staan bij de mijlpaal. Daarnaast worden de palen trillingsvrij de grond in geschroefd, wat voor minder lawaai zorgt dan het heien van palen.

Ruim 800 palen

De komende weken draait aannemer Rottinghuis 836 palen de grond in tot op zo'n 28 meter diepte. Het gaat om holle stalen buizen waarin wapeningsstaal wordt aangebracht en die uiteindelijk worden volgestort met beton.
Hierna worden de contouren van het gebouw per vleugel zichtbaar. Begonnen wordt met de vleugel waarin de sporthal en het kinderdagverblijf komen. De andere vleugels volgen daarna. De eerste steen wordt waarschijnlijk in juni gelegd. De gebruikers van het pand, de gemeente en de aannemer hopen dat zij dan alsnog een feestje kunnen vieren. Eind 2022 moet het gebouw dan klaar voor gebruik zijn.

Veel voeten in de aarde

De komst van de Tirrel ging niet zonder slag of stoot. Het totale gebouw kost 34 miljoen euro - 8,2 miljoen euro meer dan aanvankelijk was begroot. Dat leidde afgelopen najaar tot het opstappen van wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie) en tot excuses van het college. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad toch in met het extra geld dat nodig was.
Voor de bouw van de Tirrel moest een deel van verpleeghuis De Twaalf Hoven gesloopt worden. De afgelopen maanden is het terrein bouwrijp gemaakt.
De bouwplaats van de Tirrel vanuit de lucht bekeken
De bouwplaats van de Tirrel vanuit de lucht bekeken © Rottinghuis