Aannemer bang voor 'aanzienlijke schade' bij openbaar maken stukken Ring Zuid

Als de volledige overeenkomst over de meerkosten van de zuidelijke ringweg openbaar wordt, dan leidt aannemerscombinatie Herepoort (CHP) zowel reputatieschade als financiële schade. Dat schrijft de advocaat van Herepoort in een brief aan Provinciale Staten.

Maar hoe groot die schade kan zijn, wordt niet helemaal duidelijk.

Meerkosten rijzen de pan uit

De provincie Groningen is 78 miljoen euro extra kwijt aan de bouw van de Ring Zuid. Door een jarenlange vertraging rijzen de meerkosten de pan uit. Na lang onderhandelen zijn de provincie, Rijkswaterstaat en de aannemer het afgelopen maand eens geworden over het verdelen van de pijn.

Deel bouwers blijft geheim

In de overeenkomst tussen de partijen is echter afgesproken dat het aandeel van de bouwers geheim moet blijven. Provinciale Staten wil daar een betere onderbouwing voor. Die hebben de Staten nu gekregen van de advocaat van Herepoort, maar de antwoorden worden weinig concreet.

De Staten willen onder meer weten wat de kwalitatieve of financiële omvang is van die eventuele schade. Het antwoord van Herepoort is: 'De omvang van de schade kan aanzienlijk zijn, maar kan niet op voorhand worden vastgesteld.'

'Discussie kan al schadelijk zijn'

Een belangrijk risico is volgens de advocaat dat leveranciers de liquiditeit en kredietwaardigheid van de combinatie Herepoort in twijfel trekken. 'Dat zou niet terecht zijn, maar alleen al een discussie daarover kan schadelijk zijn voor CHP en is niet in het belang van het project.'

Ook bevat de overeenkomst bedragen waaruit zaken kunnen worden afgeleid met betrekking tot de bedrijfsvoering. Al die financiële informatie is volgens de aannemer bedrijfsgevoelig.

Hoe groot deze andere risico's zijn, wordt echter ook niet duidelijk. Herepoort: 'Deze risico’s zijn groot, maar hoe groot is niet exact in te schatten.' En hoe groot de kans is dat die schade en risico's daadwerkelijk waarheid worden, blijft ook de vraag. Herepoort: 'De kans dat de risico’s zich zullen verwezenlijken is groot, maar hoe groot precies is niet met zekerheid te zeggen.'

Wel geeft de aannemer aan dat de risico's van openbaarmaking van alle documenten voor de aannemerscombinatie tot aan de oplevering het grootst zijn. 'Daarna zijn de risico's kleiner/ acceptabel voor CHP.'

Morgen debat

Woensdag debatteert Provinciale Staten over de meerkosten van de Ring Zuid. Het debat begint om 9.30 uur.

Deel dit artikel:

Recent nieuws