Groninger gemeenten boos over nieuwe verdeling gemeentefonds

Wethouder Bert Nederveen van Westerkwartier, tevens woordvoerder namens de Groninger gemeenten
Wethouder Bert Nederveen van Westerkwartier, tevens woordvoerder namens de Groninger gemeenten © Gemeente Westerkwartier
De Vereniging van Groninger gemeenten zegt zeer ongelukkig en stomverbaasd te zijn over de herverdeling van het gemeentefonds. Uit dat fonds krijgen de gemeenten geld om hun taken uit te voeren. Op de gemeente Groningen na worden alle Groningen vanaf 2023 gekort.
'Dit kan niet waar zijn! Zo reageren de Vereniging van Groninger Gemeenten en Vereniging van Friese Gemeenten op de herverdeling van het gemeentefonds. Wethouder Bert Nederveen van Westerkwartier en woordvoerder namens de Groninger gemeenten: 'De herijking is bedoeld om de uitkering aan gemeenten eerlijker te laten plaatsvinden, het kan dan toch niet zo zijn dat onze gemeenten zo fors worden gekort?

Bijna alle Groninger gemeenten krijgen minder

In de huidige plannen voor de herverdeling gaan vrijwel alle Groninger en een groot aantal Friese gemeenten er fors op achteruit. De korting in de provincie Groningen varieert van 30 euro per inwoner per jaar in Westerwolde tot 130 euro per inwoner per jaar in Oldambt. Alleen de gemeente Groningen springt er positief uit met 40 euro extra per inwoner per jaar.
Bij de herijking van het gemeentefonds is gekeken of de uitkeringen aan gemeenten nog wel aansluiten bij de kosten die gemeenten maken. Wel worden de uitkomsten nog voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Groninger en Friese gemeenten doen een beroep op de ROB, de VNG en het nieuwe kabinet om 'zeer kritisch te kijken naar de effecten van de voorgestelde herverdeling op de Friese en Groningse gemeenten, zodat uiteindelijk een betere verdeling door het kabinet kan worden vastgesteld die die ook voor de Friese en Groninger gemeenten perspectief biedt'.

Financiële situatie Groninger gemeenten nu al moeilijk

In alle gemeenten die straks minder uit het gemeentefonds krijgen staan de financiën op dit moment al sterk onder druk. Ook is er al fors bezuinigd bij gelijktijdige verhoging van de belastingen. Bij een aantal gemeenten staat het water tot aan de lippen, de gemeente Stadskanaal heeft bijvoorbeeld al een niet-sluitende begroting ingeleverd.

Mogelijke uitzondering

Ook minister Ollongren ziet dat vooral Groninger en Friese gemeenten worden getroffen door de herverdeling. Ze merkt daarbij op dat de herverdeling is gebaseerd op gegevens uit 2017 en er inmiddels recentere gegevens beschikbaar zijn. Omdat de Groninger en Friese gemeenten een 'specifieke situatie' hebben, zouden de beheerders van het gemeentefonds overwegen voor deze gemeenten een uitzondering te maken bij de kortingen. 'De feitelijke uitwerking van dit voornemen volgt na het advies van de ROB en de consultatie van de VNG. Definitieve besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling is aan een nieuw kabinet', aldus Ollongren.