Waddenvereniging niet op voorhand tegen kanaal

Waddenvereniging niet op voorhand tegen kanaal
PAPENBURG - De Waddenvereniging is niet op voorhand tegen de plannen voor de aanleg van een nieuw kanaal van Papenburg naar Leer.
Het idee voor het kanaal is eerder geopperd, maar lijkt nu serieus onderzocht te gaan worden. Doel is om de scheepvaart via het kanaal naar open zee te laten varen. Volgens de Waddenvereniging gaat het dan vooral om de grote cruiseschepen van de Meyerwerf in Papenburg. Door een bypass aan te leggen, hoeft een deel van de Eems niet steeds op diepte te worden gebaggerd.
Met vooral dat laatste is de Waddenvereniging blij. Want juist die baggerwerkzaamheden hebben desastreuze gevolgen voor het ecosysteem. Dat zou, met de aanleg van een kanaal, tot rust kunnen komen, zodat het zich kan herstellen.