Doorgaan met claim tegen NAM? 'Aanvraag bij IMG is het meest veilig'

De Jan Zijlstraat hangt vol met bevingsvlaggen.
De Jan Zijlstraat hangt vol met bevingsvlaggen. © Tristan Braakman/RTV Noord
De Stichting Waardervermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) roept haar leden op nog eens goed na te denken of ze door willen gaan met de collectieve rechtszaak tegen de NAM. Na een uitspraak van de rechter mag er namelijk niet alsnog geld voor waardedaling van een woning worden geclaimd bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). En dat is een risico.
Het vonnis voor de massaclaim volgt naar verwachting pas in het voorjaar van 2022, maar daar wil het bestuur van WAG niet op wachten. 'Als u het risico van een onzekere afloop bij de rechtbank niet wilt lopen, dan is het meest veilige spoor de deelname aan WAG te beëindigen en een aanvraag in te dienen bij het IMG', zo adviseert het bestuur de leden.

Koerswijziging

De oproep van Stichting WAG aan haar leden is een flinke koerswijziging. Tot op heden was het credo namelijk 'samen uit, samen thuis'. De oorzaak van deze koerswijziging ligt bij de Tijdelijke Wet Groningen. In die wet staat een clausule die het onmogelijk maakt om na een uitspraak van de rechter alsnog aan te kloppen bij het IMG voor een waardedalingsvergoeding.
'Die clausule in de wet is een grote verrassing geweest', legt voorzitter Lolke Weegenaar van Stichting WAG uit. 'De wet is vorig jaar aangenomen en heel veel mensen hebben niet beseft wat de gevolgen zouden zijn. Maar als de rechter straks zegt: ik ga hier geen vonnis wijzen of een heel laag vonnis, dan hebben onze deelnemers een probleem.'
Weegenaar heeft nog steeds wel vertrouwen in een goede afloop, maar hij weet ook dat de rechtspraak grillig is en niet helemaal voorspelbaar. 'De kans dat het fout gaat is heel klein, maar ik durf het risico niet voor iemand anders te nemen.'

Claim gaan wel door

De koerswijziging van de Stichting WAG betekent overigens niet dat het ook einde verhaal is voor Stichting WAG. 'Mensen die veronderstellen dat we het laten zitten, hebben het verkeerd', verzekert Weegenaar. 'We gaan door met de claim.'
Komende week dient WAG een zogeheten conclusie van repliek in. Het is een volgende stap in het proces tegen de NAM, waarin een eerdere reactie van de NAM wordt weerlegd. 'En waarin wij onderbouwen waarom de NAM wel degelijk de deelnemers moet gaan betalen en hoeveel.'
Weegenaar: 'Ik wil het moment proeven dat de rechtbank zegt: NAM, je moet betalen. Dus we gaan door. Er moet een schikking of vonnis komen. We zijn sinds 2013 bezig. De NAM moet gewoon betalen. Het is op het hufterige af dat ze nog steeds niet toeschietelijk zijn om deze zaak achter ons te laten en tot een schikking te komen.'
WAG: 'Aanvraag bij IMG is het meest veilig'

Meer afmeldingen verwacht

Aan de massaclaim van de Stichting WAG deden medio vorig jaar nog zo'n 4750 mensen mee. Sinds de start van de waardedalingsregeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen hebben tussen de 800 en 900 mensen zich afgemeld bij WAG. De stichting verwacht dat het aantal afmeldingen na dit nieuwe advies aan de leden flink zal toenemen. De afmeldingsprocedure wordt daarom geautomatiseerd. Naar verwachting kan dat vanaf volgende week.
Maar tekent een groot aantal afmeldingen van particuliere leden niet het doodvonnis van WAG en daarmee de massaclaim? Weegenaar denkt van niet. 'Het maakt niet zo heel veel meer uit, want we hebben ook nog dertien woningcorporaties in de claim en die hebben acht keer zoveel panden als wij.'