Geen strengere eisen aan grasdrogerijen

GRONINGEN - De drie noordelijke provincies scherpen de milieu-eisen voor grasdrogerijen voorlopig niet aan.
Het ministerie van VROM en milieu-organisaties pleiten voor strengere eisen, omdat de drogerijen grote hoeveelheden fijnstof uitstoten. Volgens de provinciebesturen zouden de grasdrogerijen enorme investeringen moeten doen om aan de nieuwe eisen te voldoen en de meeste drogerijen kunnen dat niet betalen.
De enige grasdrogerij van onze provincie staat in Oostwold. Directeur Eiko Jan Duursema is blij dat de provinciebesturen op de rem hebben getrapt. 'Een hele realistische visie', aldus Duursema.