Burgemeester wil meer camera's in binnenstad, raad voelt er weinig voor

Een camera in de binnenstad van Groningen
Een camera in de binnenstad van Groningen © ANP
Een meerderheid van de gemeenteraad van Groningen voelt weinig voor het idee van burgemeester Schuiling om het cameratoezicht in de binnenstad van Groningen uit te breiden. Verschillende partijen vinden de privacy van bezoekers van de binnenstad zwaar wegen.
Schuiling oppert het cameratoezicht in de binnenstad uit te breiden, onder andere om beter zicht te hebben op het verloop van demonstraties. Die zijn er de laatste tijd steeds vaker, en Schuiling zegt het verloop ervan niet goed genoeg te kunnen volgen. Dat kan met vaste camera's, maar ook met flexibele camera's die bijvoorbeeld speciaal voor een demonstratie worden geplaatst.

'Demonstraties niet goed te volgen'

Schuiling liet in juni ook al weten ontevreden te zijn over het cameratoezicht in de binnenstad. Tijdens een vergadering met leden van de gemeenteraad noemde Schuiling de huidige situatie in Groningen 'abnormaal'.
De burgemeester verwees naar een situatie afgelopen woensdag, toen er in de binnenstad veel politie op de been was omdat er aanwijzingen waren dat er rellen konden uitbreken.
Stel je voor dat het uit de hand was gelopen
Koen Schuiling - burgemeester Groningen
'Toen ik door de binnenstad liep was het behoorlijk druk op de Grote Markt. Even later op de Radesingel (waar de politie en burgemeester live mee moeten kunnen kijken met demonstraties, red.) wilde ik zien wat ik op de camera's kon meekrijgen.'
Schuiling geeft aan dat hij niet op de Grote Markt kon kijken, maar enkel tot Tussen Beide Markten en de Kreupelstraat. 'Stel je nou eens voor dat het uit de hand was gelopen op de Grote Markt. Dan kan ik niet zien waar mensen vandaan komen en naartoe gaan. Dat is de situatie in Groningen, en dat vind ik abnormaal.'
De burgemeester wijst erop dat hij de verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van mensen die op straat lopen. 'Ik kan niet eens zien welke loopstromen er zijn. Als mensen allerlei stegen inschieten kan ik de veiligheid niet garanderen. Ik ben daar verantwoordelijk voor, en kan het niet tot in detail volgen', stelt hij.

Geen concreet plan

Hoewel er nog geen concreet plan ligt voor het realiseren van extra cameratoezicht, spraken raadsleden er woensdagavond wel over. Schuiling wil een discussie opstarten over de vraag hoe hij in de toekomst beter zicht kan hebben op hetgeen er in de binnenstad gebeurt tijdens demonstraties, maar vindt een terughoudende gemeenteraad tegenover zich.
Toen ik eens op de camera's keek kon ik zien wat een fractiegenoot op zijn pizza had zitten
Mirjam Wijnja - fractievoorzitter GroenLinks

Privacy belangrijk

Behalve VVD en CDA staat niemand te springen om meer cameratoezicht. Student&Stad wil het vooral kleinschalig, de PvdA zegt niet tegen te zijn, maar wijst erop veel waarde te hechten aan de mening van omwonenden over camera's in hun straat.
GroenLinks wijst vooral op de negatieve kanten van het toezicht: 'Toen ik eens op de camera's keek kon ik zien wat een fractiegenoot die in de binnenstad liep op zijn pizza had zitten', zegt fractievoorzitter Mirjam Wijnja. 'Daar ben ik best van geschrokken.'
Wijnja noemt extra camera's het 'sluitstuk' van het veiligheidsbeleid, ook omdat ze 'grote vraagtekens heeft bij de effectiviteit.' Ze vindt daarin steun bij coalitiepartner D66, die ervoor wil waken dat Groningen verandert in een politiestaat.
We kunnen ook niet op elke hoek van de straat veldwachter Bromsnor neerzetten
Ietje Jacobs - fractievoorzitter
'Vaak zijn camera's helemaal niet effectief', stelt de partij. De SP en Partij voor de Dieren zien ook niets in meer camera's en ook de ChristenUnie is terughoudend. Daarmee zet een meerderheid van de gemeenteraad vraagtekens bij de extra camera's.

Veldwachter Bromsnor

Oppositiepartij VVD wil juist wel meer camera's: 'Je moet kijken wat de meest efficiënte manier is om een probleem aan te pakken. Dat betekent niet dat je de hele stad volplempt met camera's, maar we kunnen ook niet op elke hoek van de straat veldwachter Bromsnor neerzetten. Met cameratoezicht kan je wel zien wat er gebeurt en wanneer het nodig is mensen traceren', legt fractievoorzitter Ietje Jacobs uit.
Burgemeester Schuiling zegt binnenkort met een notitie te komen en dan verder te willen praten over de eventuele komst van meer camera's in de binnenstad.
Lees ook: