Werkloosheid stijgt met 30 procent

Kamerhuur in Groningen fors duurder
GRONINGEN - Het aantal werklozen in de stad Groningen is vorig jaar met dertig procent gestegen.
Daarmee is een eind gekomen aan de jarenlange daling van het aantal werkzoekenden.
Daarnaast zijn er nog veel vacatures, maar deze sluiten vaak niet aan op het aanbod van werkzoekenden. Volgens het CWI is het daarom van belang om werkzoekenden om te scholen. Ook juicht het CWI het plan van FNV Bondgenoten toe om een arbeidspool op te richten.