Groen licht voor nieuwe weg naar Mensingeweer

Groen licht voor nieuwe weg naar Mensingeweer
GRONINGEN - Provinciale Staten van Groningen geven groen licht voor de aanleg van een nieuwe weg tussen de stad Groningen en Mensingeweer.
Over de weg, die de drukke N361 door Winsum, Sauwerd en Adorp moet vervangen, wordt al jaren gesproken. Milieu-organisaties en de gemeente Groningen verzetten zich tegen de nieuwe verbinding, omdat die deels door een natuurgebied loopt. De provincie laat, op aandringen van de PvdA-Statenfractie, landschapsdeskundigen onderzoeken hoe dit gebied zoveel mogelijk kan worden ontzien.