Provincie: geen nieuwe bedrijventerreinen

Provincie: geen nieuwe bedrijventerreinen
GRONINGEN - De provincie zet de rem op de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Er is genoeg ruimte voor bedrijven, volgens de provincie, sommige delen van industrieterreinen worden zelfs niet gebruikt.
Enkele terreinen moeten worden opgeknapt en bij andere terreinen worden gemeenten zelfs gevraagd de grond een andere bestemming te geven.
Dit staat in het Provinciaal Omgevingsplan (POP), waar inwoners van de provincie Groningen vanaf dinsdag bezwaar tegen kunnen maken. In het plan staat vastgelegd waar de komende jaren plek is voor wonen, werken en recreëren.
In het nieuwe POP blijft het provinciebestuur voorstander van windmolens langs de N33 bij Veendam en blijft het zo dat nieuwe intensieve veehouderijbedrijven niet welkom zijn in Groningen.