Informatie van provincie op teletekst RTV Noord

GRONINGEN - Informatie van de provincie is voortaan te lezen op NoordTxT, de teletekstpagina's van RTV Noord.
Op pagina 525 zijn adressen en telefoonnummers van de provicie te vinden, onder meer voor milieuklachten en de muskusrattenbestrijding.
Op de volgende subpagina's is informatie te vinden over informatiebijeenkomsten, statenvergaderingen en subsidiemogelijkheden.
De gegevens worden dagelijks bijgewerkt. De informatie van de provincie was altijd te zien op NieuwsTV, maar dat bestaat niet meer.