'Rijk moet afspraken over projecten als N33 en Ring Zuid nakomen'

De N33 bij Appingedam
De N33 bij Appingedam © Mario Miskovic / RTV Noord
De Rijksoverheid moet de afspraken nakomen die zijn gemaakt over het inrichten van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Naast het optuigen van dat NPG met 1,15 miljard euro, zouden ministeries in hun begroting gaan kijken wat ze voor Groningen kunnen doen.
Dat houdt volgens de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper (D66) in dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de begroting op zoek moet naar geld voor de zuidelijke ringweg of de verdubbeling van de N33.

Ministerie is tot nu toe weinig bereidwillig

‘Naast de afspraken van de 1,15 miljard euro in het NPG zouden de ministeries in Den Haag hun eigen begroting gaan richten op Groningen’, zegt Gräper in de podcast Voorwaarts Voorwaarts over die afspraak. De provinciebestuurder erkent dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tot dusverre weinig bereidwillig is geweest. ‘Terwijl er veel argumentatie is dat het Rijk gaat meebetalen.’

'N33 is ook van landelijk belang'

De bestaande afspraak dat ministeries hun begroting voor een deel moeten richten op Groningen, is tot dusverre niet nagekomen. ‘Terwijl de N33 een weg is dwars door het bevingsgebied, richting een haven van nationaal belang en waar de waterstofeconomie ook landelijk van betekenis is.’
Gräper wil dat het ministerie na de verkiezingen alsnog naar projecten als de N33 en de zuidelijke ringweg gaat kijken. ‘Welk project geld moet hebben, is een beetje een vestzak-broekzakverhaal. Het gaat erom dat het geld er komt en daar zie ik na de verkiezingen mogelijkheden voor.’

Andere manier van financieren

Havendirecteur Cas König van Groningen Seaports ziet geen directe aanleiding om het bedrijfsleven te laten meebetalen, zegt hij in de podcast. Wel denkt hij dat een constructie kan worden opgetuigd die ook gebruikt is bij de realisatie van de A7 tussen Zuidbroek en Nieuweschans. Daar financierde de aannemer vijf miljoen van de totale aanneemsom van 54 miljoen gulden voor.
‘Bij de N33-zuid is afgesproken dat de bouwers het werk deels voorfinancierden, in ruil voor het onderhoud’, zegt König. ‘Dat is gebeurd in een periode dat bouwers om werk verlegen zaten, maar wel geld nodig hadden. Dat kan nu opnieuw een optie zijn. Ik denk dat je in dit geval naar bouwers van infrastructurele werken moet gaan en hen de vraag voorleggen of zij er belang bij hebben dit op deze manier te doen.’
De opname van de podcast Voorwaarts Voorwaarts
De opname van de podcast Voorwaarts Voorwaarts © RTV Noord

Over de podcast Voorwaarts Voorwaarts

De naam van de podcast is afgeleid van het Groninger vlaggenschip, de Voorwaarts Voorwaarts. Dit was lange tijd het schip dat ondersteund werd door de gemeente en de provincie Groningen. De Voorwaarts Voorwaarts, een koftjalk, gold als ‘uithangbord voor Stad en Ommeland’.
De podcast verschijnt op regelmatige basis in de bekende podcastapps.
Deze aflevering van Voorwaarts Voorwaarts is hierboven te beluisteren, maar ook via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Naast Voorwaarts Voorwaarts heeft RTV Noord ook de podcast De Genezers, Credo, het leven van Ede Staal, Turbulente Tijden, De Koffiecorner en Kleedkamer Noord.