Kamer begint met parlementaire enquête gaswinning; Van der Lee voorzitter enquêtecommissie

De parlementaire enquêtecommissie
De parlementaire enquêtecommissie © Mario Miskovic/RTV Noord
In de Tweede Kamer is donderdagochtend officieel een begin gemaakt met de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen.
In een zogeheten constituerende vergadering is Tom van der Lee (GroenLinks) gekozen tot voorzitter van de enquêtecommissie.
Tom van der Lee tijdens een werkbezoek aan het bevingsgebied
Tom van der Lee tijdens een werkbezoek aan het bevingsgebied © Anjo de Haan/ANP

Wie zitten verder in de enquêtecommissie?

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) uit Groningen is de ondervoorzitter. Anne Kuik (CDA) - ook uit Groningen - zit eveneens in de enquêtecommissie.
De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Een zogenoemde enquêtecommissie die bestaat uit Kamerleden voert het onderzoek uit. Iedereen die wordt opgeroepen, is volgens de wet verplicht om mee te werken aan een parlementaire enquête. De commissie kan getuigen oproepen en onder ede verhoren. Niet meewerken of meineed is strafbaar.
De enquêtecommissie bestaat uit dezelfde acht Kamerleden die het afgelopen halfjaar het onderzoek hebben voorbereid, aangevuld met Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen die een eigen partij heeft opgericht. Zij kwam vier jaar geleden de Kamer in namens de Partij voor de Dieren.
Door de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand is het niet gezegd dat de huidige samenstelling van de enquêtecommissie definitief is. Voor een aantal Kamerleden, onder wie Van Kooten-Arissen, gaat het nog spannend worden of ze worden herkozen.

Arib: 'Niets lijkt vanzelf te gaan'

Kamervoorzitter Khadija Arib zegt blij te zijn dat de enquêtecommissie van start gaat. ‘De problemen in Groningen zijn nog niet voorbij. Niets lijkt vanzelf te gaan. Daarom vindt de Tweede Kamer het erg belangrijk om te kijken hoe de besluitvorming in het verleden is gegaan. Op deze manier kunnen er lessen worden getrokken voor de toekomst. En ik hoop dat de uitkomsten van deze enquête een klein beetje hoop bieden voor de mensen in Groningen waar het uiteindelijk om gaat.'
Kamervoorzitter Khadija Arib legt uit waarom de commissie is ingesteld

Twee jaar lang

De parlementaire enquête gaat zeker twee jaar duren: het rapport wordt in februari 2023 verwacht. De openbare verhoren onder ede starten in de zomer van 2022 en duren tot en met oktober, zo is de globale planning. De commissie begint nu eerst met het verzamelen van tal van documenten.
De centrale vraag die de enquêtecommissie beantwoord wil zien worden, is: 'Hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale momenten verlopen, welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?'

Drie periodes uitgelicht

In de onderzoeksopzet wordt vervolgens ingezoomd op drie periodes. Eerst de start van de gaswinning na de ontdekking van het gasveld in 1959. Dan het begin van bodemdaling en aardbevingen na een aardbeving bij Assen. En vervolgens de periode na de aardbeving bij Huizinge met daarbij ook de afbouw van de gaswinning, het schadeherstel en de versterking. Bij al deze periodes zijn specifieke onderzoeksvragen opgesteld.
Lees hier het volledige onderzoeksvoorstel.