NPG deelt opnieuw uit: miljoenen voor arbeidsmarkt, jongeren en lokale projecten

De Oude Remise in Bad Nieuweschans moet het centrum worden in 'Graanrepubliek 2.0'
De Oude Remise in Bad Nieuweschans moet het centrum worden in 'Graanrepubliek 2.0' © Wimke Hilvering
De gemeenten EemsDelta, Midden-Groningen, Oldambt en de provincie Groningen kunnen aan de slag met lokale plannen. Vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) is door een beoordelingscommissie opnieuw goedkeuring gegeven aan een stapel projecten ter waarde van 38 miljoen euro.
Het geld is bedoeld is voor leerachterstandsprojecten op lokaal niveau, projecten gericht op de leefbaarheid, jongeren en arbeidsmarktbeleid. In totaal wordt er deze ronde 38 miljoen euro uitgedeeld.

Nog eens 87 miljoen voor Eemsdelta

In de gemeente Eemsdelta krijgt het Experiment Krewerd ruim zes ton voor haar eigen gekozen aanpak voor de versterkingsoperatie. ‘De toekenning hier is ondersteunend aan de versterkingsoperatie’, zegt waarnemend burgemeester Gerard Beukema van Eemsdelta. ‘Dit geld is bedoeld voor een integrale aanpak voor dorpsvernieuwing.’
Daarnaast is in de bestuursvergadering van Nationaal Programma Groningen het Lokaal programma Eemsdelta vastgesteld; tot 2023 kan de gemeente uit het NPG ruim 87 miljoen euro uitgeven. Een onafhankelijke beoordelingscommissie toetst wél de plannen van de gemeente.

Extra investering winkelcentrum Winschoten

In de gemeente Oldambt is het Lokaal programma ter waarde van 23 miljoen ook vastgesteld. Een van de eerste projecten waarmee de gemeente aan de slag gaat is het aanpakken van het winkelcentrum in Winschoten.
Het centrum moeten we compacter maken, er moet wat gebeuren
Cora-Yfke Sikkema - Burgemeester van Oldambt
Ondanks het feit dat er sinds 2012 meerdere miljoenen zijn geïnvesteerd in het winkelcentrum zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema dat opnieuw investeren in het stadshart noodzakelijk is. ‘Er staan bijvoorbeeld in de Langestraat opnieuw veel panden leeg’, zegt ze. ‘Het centrum moeten we compacter maken en corona helpt zeker niet mee de komende tijd richting de winkeliers. Er moet wat gebeuren.’

De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans

Ander in het oog springend project is De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans. Horecaondernemers en investeerder Hooghoudt willen een beleef- en smaakcentrum opzetten met de geur en smaak van de Graanrepubliek. De NPG-investering van ruim 800.000 euro moet het toerisme verder aanzwengelen. Hiermee kan het gebouw, de voormalige tramopslagplaats De Remise, vertimmerd worden.

Watervoorziening in Delfzijl

De provincie Groningen heeft besloten ruim zes miljoen euro uit NPG-gelden te investeren in een duurzame industriewatervoorziening in Delfzijl. Volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) groeit de industrie in de Eemsdelta de komende jaren met minimaal duizend banen en neemt de vraag naar water toe.
We houden de projecten systematisch en onafhankelijk in de gaten
René Paas - NPG-voorzitter
‘We willen koploper zijn in duurzame watervoorziening’, zegt ze. ‘We willen dat dit goed geregeld is. De industrie maakt nu nog gebruik van drinkwater. Dat kan en moet anders.’ Volgens Homan draagt het bedrijfsleven ook zes miljoen euro bij aan de duurzame watervoorziening.

'Plus op de regio'

Volgens Commissaris van de Koning René Paas, tevens voorzitter van het NPG, wordt de komende tijd een nulmeting in de hele provincie Groningen verricht, zodat daarna van tijd tot tijd kan worden gemeten of de miljoenen uit het Nationaal Programma Groningen daadwerkelijk bijdragen aan een ‘plus op de regio’. Gebeurt dat niet, dan bestaat de kans dat projecten worden aangepast of worden beëindigd. ‘We houden het systematisch en onafhankelijk in de gaten’, zegt hij.
Bekijk hier de lijst met projecten die zijn gehonoreerd.