Versterken Kustwegflats Delfzijl is tijdelijk gestopt

Een van de flats aan de Kustweg
Een van de flats aan de Kustweg © Google Street View
De versterkingswerkzaamheden aan de Naterij- en Oldiekflat in Delfzijl zijn gestopt uit vrees voor besmettingen met het coronavirus.
Bewoners van de flats uitten hun zorgen, nadat een aantal personeelsleden van de aannemer besmet was geraakt. Eerder waren twee bewoners van de Oldiekflat overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Zij hadden geen contact met de bouwvakkers die daar aan het werk waren.
Toch willen alle betrokken partijen, woningcorporatie Acantus, aannemer Plegt-Vos en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), 'zorgvuldig omgaan' met de bezorgdheid. Ze zijn het er over eens dat er een pauze moet komen in de werkzaamheden.

Bouwplaats wordt leeggehaald

De bouwplaats wordt leeggehaald. Verwacht wordt dat die op 19 februari is ontmanteld. De NCG kan niet aangeven wanneer het werk wordt hervat. De bewoners worden geïnformeerd als dat wel duidelijk is, aldus de NCG. Eerst worden de ontwikkelingen rondom corona afgewacht.

Risicogroep

Volgens de NCG was het stoppen met de versterking een lastige keuze. 'We beseffen dat er ook bewoners zijn die de voorkeur geven aan het afronden van de werkzaamheden. Maar in een tijd waarin al veel onzekerheid is naar aanleiding van het coronavirus, willen we daar op geen enkele manier een negatieve bijdrage aan leveren. Er wonen veel bewoners in de flats die in een zogeheten risicogroep zitten. We respecteren dan ook de geuite zorgen en vonden het werk pauzeren de enige gepaste manier om daar aan tegemoet te komen.'
Aan de Naterijflat zou nog twee weken gewerkt moeten worden. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van ankers, het aanbrengen van beglazing, schilder- en leidingwerk en werkzaamheden aan de liftopbouw. In de Oldiekflat is nog voor zes weken werk. Dat zijn dezelfde werkzaamheden, maar op meer verdiepingen.

Flats zijn veilig

Corporatie, aannemer en NCG benadrukken dat uit eerder onderzoek is gebleken dat de hoofddraagconstructie van beide flats veilig is en voldoet aan de veiligheidsnorm. Het pauzeren van de werkzaamheden zou geen onverantwoord risico met zich mee brengen.