Abdijkerk Aduard op lijst 'verborgen monumenten'

ADUARD - De abdijkerk van Aduard staat op de lijst van verborgen monumenten van minister Plasterk van Cultuur. Op deze lijst staan 24 archeologische vindplaatsen, die worden voorgedragen voor wettelijke bescherming.
De monumenten heten verborgen, omdat ze onder de grond liggen en dus niet zichtbaar zijn. Bij de abdijkerk in Aduard zijn resten van de laatmiddeleeuwse cisterciënzer Bernardusabdij gevonden op een wierde uit de ijzertijd.
De vindplaatsen zullen niet worden blootgelegd, omdat bij opgraving een groot deel van de monumenten verloren zou gaan.