Boeren in aardbevingsgebied krijgen hulp

Een boerderij in de stutten
Een boerderij in de stutten © Jos Schuurman/FPS
De provincie, gemeenten en het Rijk komen met een uitgebreid pakket om boeren in het aardbevingsgebied te helpen. Boeren kunnen onder meer een beroep doen op een speciaal fonds en de hulp inschakelen van consulenten.
Zij kunnen boeren bijvoorbeeld helpen bij procedures in het schade- en versterkingsproces, begeleiden bij subsidieaanvragen of advies geven over oplossingen op het gebied van duurzaamheid.
Het uitgangspunt daarbij is maatwerk. 'De boerenbedrijven krijgen zelf de ruimte om antwoord te vinden op vragen als: hoe kan ik werken aan een toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvoering', stelt Koos Wiersma, voorzitter van de Agrarische Tafel, het orgaan dat de afspraken met de overheden heeft gemaakt.

Fonds

Ook komt er een speciaal fonds waarop boeren een beroep kunnen doen voor schadeafhandeling en versterking, zo maakte de provincie woensdagmiddag bekend. Doel is een ruimhartige en rechtvaardige schadeafhandeling en versterking, zodat de boeren hun leven weer kunnen oppakken en alle energie weer kunnen steken in hun vak. Waar mogelijk worden boeren ook geholpen bij het beperken van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen, de mestkelderproblematiek en verduurzamen.
Boeren bij wie de nood het hoogst is, zijn als eerste aan de beurt. Het gaat dan om 25 bedrijven waar naast aardbevingsschade en versterking ook andere complexe problemen spelen.

Toekomstperspectief

Volgens de provincie is het 'Agroprogramma', zoals het pakket is genoemd, een programma dat moet groeien. 'Zo kunnen we een grote groep boeren in het aardbevingsgebied helpen en de agrarische sector weer perspectief geven.'