Omwonenden uit overleg verkeerssituatie Leer- en Sportpark Veendam: 'Hopen op schrikeffect'

Hans Meijer op de plek waar nu waarschijnlijk de breng- en haalstrook komt
Hans Meijer op de plek waar nu waarschijnlijk de breng- en haalstrook komt © Jeroen Willems
Drie leden van de klankbordgroep die meepraat over de verkeersafwikkeling bij het nieuwe Leer- en Sportpark in Veendam, zijn uit het overleg gestapt. De leden voelen zich niet gehoord en vragen de gemeente Veendam om in te grijpen.
Reden voor alle tumult is een breng- en haalstrook voor scholieren. De opgestapte leden willen die strook het liefst zien op het huidige sportterrein van het Winkler Prins, maar de school heeft een voorkeur voor een ander locatie. Er leek een compromis te zijn gevonden op de plek van de huidige fietsenstalling, maar nu zeggen de opgestapte leden dat die locatie te klein is.
'De nieuwe school krijgt straks meer dan 1800 leerlingen. Met zoveel leerlingen heb je een strook nodig met minstens 30 parkeerplaatsen. In dit ontwerp zijn dat er maar 24. De kans is groot dat er straks langs de Raadsgildelaan wordt geparkeerd. Dat is straks nog de enige ontsluitingsweg van de wijk en kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Dat kan niet de bedoeling zijn', zegt opgestapt lid Hans Meijering.

Negen locaties in beeld

Voor de breng- en haalstrook zijn negen locaties in beeld geweest. Alle argumenten worden verzameld door projectbureau Royal Haskoning dat binnenkort een advies uit zal brengen aan de gemeente Veendam.
De opgestapte leden hebben een brief geschreven aan het college van B&W en de gemeenteraad van Veendam waarin ze vragen om in te grijpen. Ze hebben het idee dat de argumenten van de school veel zwaarder wegen dan die van de omwonenden. 'Wij voelen ons onvoldoende gehoord. Wij vinden dat er wel naar ons is geluisterd, maar dat er vervolgens niet naar is gehandeld', zegt Meijering. 'We hopen met deze actie op een soort schrikeffect.'
Hans Meijer die samen met twee andere omwonenden uit de klankbordgroep is gestapt
Hans Meijer die samen met twee andere omwonenden uit de klankbordgroep is gestapt © Jeroen Willems

Wethouder niet onder de indruk

Wethouder Henk Jan Schmaal is niet onder de indruk van de brief. Hij was zelf ook aanwezig op een van de avonden van de klankbordgroep. Hij heeft het idee dat alle partijen daar hun argumenten naar voren hebben kunnen brengen. 'Ik ben verbaasd en vind het ook jammer dat ze uit het overleg zijn gestapt', zegt Schmaal. Hij is niet van plan om naar aanleiding van de brief in te grijpen zoals de opgestapte leden graag zien. 'Wij wachten de rapportage van Royal Haskoning af en zullen uiteindelijk een beslissing nemen.'
Schoolbestuurder Ferdinand Vinke van het Winkler Prins herkent zich ook niet in de kritiek van de omwonenden die uit de klankbordgroep zijn gestapt. 'Alle mogelijke locaties zijn door Royal Haskoning getoetst. Dat ging in goed overleg. En daar moeten we het dan ook mee doen', zegt Vinke.

Meer dan honderd handtekeningen

De opgestapte leden verzamelden eerder in de Gildebuurt meer dan honderd handtekeningen voor de optie van een breng- en haalstrook op het huidige sportterrein van de school. Volgens hen de beste en meest veilige optie. Ze zijn verbaasd dat deze optie nu helemaal van tafel is. Ook omdat schoolbestuurder Vinke eerder wel over die optie wilde spreken. 'Dat klopt, op delen van het sportterrein zou best iets kunnen. Maar uit het advies is die optie niet als beste naar voren gekomen. Daar kan ik ook niks aan doen', zegt Vinke.
In de klankbordgroep zitten nu nog drie omwonenden. 'Maar die komen niet uit de Gildebuurt. Die wonen aan de andere kant van het Leer- en Sportpark en hebben helemaal niks met deze problemen te maken', aldus Meijering.
Ontwerp voor de twee nieuwe schoolgebouwen van Winkler Prins
Ontwerp voor de twee nieuwe schoolgebouwen van Winkler Prins © Ontwerp: gemeente Veendam

Leer- en sportpark De Langeleegte

Winkler Prins bouwt op het voormalige hoofdveld van voetbalclub Veendam 1894 twee nieuwe schoolgebouwen. Op het terrein van leer- en sportpark De Langeleegte komt ook een nieuwe wielerbaan en worden nieuwe sportvelden aangelegd. De relatie tussen onderwijs en sport wordt op deze manier versterkt volgens de gemeente Veendam. Het project kost 23 miljoen euro.