Halvering studiegeld: 'We krijgen 50 procent korting, maar het is 100 procent crisis'

De Groninger Studentenbond (GSb) reageert half tevreden dat studenten komend studiejaar maar de helft van het collegegeld hoeven te betalen.

'Dit is sowieso een grote eerste stap', zegt voorzitter Marinus Jongman. Wie dit jaar studeert, hoeft volgend jaar maar de helft van het collegegeld te betalen. Dat heeft het kabinet woensdagmiddag bekendgemaakt.

'We waren bang dat het alleen voor studenten zou gelden die studievertraging hebben opgelopen. Het is een overwinning dat het voor alle studenten is', zegt Jongman.

Toch is het niet alleen blijdschap. 'We krijgen vijftig procent korting, terwijl het honderd procent crisis is.' De studentenbond had liever gezien dat het hele jaar gratis was geworden.

Hanzehogeschool is blij met signaal

Wij zijn heel blij met het steunpakket', zegt bestuursvoorzitter Dick Pouwels van de Hanzehogeschool. 'Vooral omdat er wordt uitgesproken dat de situatie van studenten en docenten om extra steun vraagt.'

Pouwels heeft geen mening over de hoogte van de korting op het studiegeld dat studenten krijgen. 'Dat is een politieke keuze. Het gaat vooral om het signaal.'

Voor persoonlijke ontwikkeling was geen ruimte dit jaar, een kwart van je studie
Marinus Jongman - voorzitter Groninger Studentenbond

De regeling levert vragen op voor studenten voor wie dit het laatste studiejaar is, stelt de studentenbond. Zij hoeven volgend jaar geen collegegeld te betalen en lopen dus een korting mis.

'Studeren is meer dan je punten halen. Wat als je nu afstudeert en geen stage of een buitenlandstage kon doen?'

'Het papiertje weerspiegelt wat je leert tijdens de opleiding. Maar studeren gaat ook om persoonlijke ontwikkeling. Daar is geen ruimte voor geweest afgelopen jaar, een kwart van hun studie', zegt Jongman.

'Geef ze een bijscholingsvoucher'

De voorzitter van de Groninger Studentenbond pleit voor compensatie door bijvoorbeeld een 'bijscholingsvoucher' voor studenten die na dit jaar klaar zijn met studeren. 'Ze lijken tussen de wal en het schip te vallen.'

Een onderdeel van de kabinetsplannen is dat onderwijsinstellingen extra geld krijgen om medewerkers aan te nemen en zo de druk op de docenten te verminderen. De druk is toegenomen doordat steeds meer jongeren kiezen voor een studie in plaats van een tussenjaar.

Dezelfde praktijkles heel vaak geven

Daarnaast vergt de coronacrisis meer van docenten. 'Waar je vroeger een praktijkles gaf aan één klas, moet dat nu in twee of drie groepen om de afstand te bewaren', zegt Pouwels. Verder moeten docenten veel bijleren in deze tijd. 'Alles moet anders. Ze zijn een hoop routines kwijt', zegt Pouwels.

De bestuursvoorzitter is blij dat er wordt gekeken naar meer fysiek studeren. Op dit moment zijn vrijwel alle colleges online. Aan het begin van dit studiejaar ging een kwart van de lessen fysiek door.

De Rijksuniversiteit Groningen zegt dat het nog te vroeg is voor een reactie. De Vereniging van Universiteiten laat al wel weten blij te zijn met het pakket aan maatregelen. De universiteiten hopen dat een toekomstig kabinet structureel meer geld vrijmaakt voor universiteiten en het doen van onderzoek.

Lees ook:
- Het laatste nieuws in ons coronablog

Deel dit artikel:

Recent nieuws