Mogelijk drie jaar extra vertraging bij aanpak Hoofdstation

De werkzaamheden aan het hoofdstation in Groningen zijn in volle gang
De werkzaamheden aan het hoofdstation in Groningen zijn in volle gang © RTV Noord
De aanpak van het Groninger Hoofdstation en de uitbreiding van het Groninger spoor lopen mogelijk een extra vertraging van drie jaar op, waardoor het werk pas in 2026 klaar is. De provincie hoopt in gesprek met de stad Groningen en ProRail die vertraging te kunnen beperken, maar heeft daarover nog geen zekerheid.
Oorzaak van de mogelijke vertraging van het project Groningen Spoorzone is dat de geplande treinvrije periode van 2022 niet gehaald gaat worden. De annulering van de treinvrije periode houdt in dat aannemer Strukton Civiel in de zomerperiode niet kan werken aan de verbouw van het Hoofdstation. Aannemer Strukton en opdrachtgever ProRail hebben 'voor hen onvoorziene archeologische vondsten en kabels en leidingen' gevonden die een zomerstremming op het spoor onmogelijk maken.

'Dit kan niet waar zijn'

‘Formeel gezien moet een aannemer ruim twee jaar voor de periode een aanvraag doen voor een treinvrije periode’, zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). ‘Als Provinciale Staten vraagt dat zij vandaag helderheid willen over de planning, is dat de duidelijkheid. Wij als provincie hebben tegelijkertijd tegen de aannemer en ProRail gezegd: dit kan niet waar zijn. Wij willen dat daar creatiever naar gekeken wordt door te kijken welke treinvrije periodes gecombineerd kunnen worden.’
Met andere woorden, Gräper hoopt door geen formele mededeling te doen over die vertraging via een achterdeur voor een oplossing te zorgen.

Geen 'ronkende pr'

De voltallige oppositie in Provinciale Staten is verre van gerustgesteld nu de provincie met dit bericht komt. ‘Dit kent angstvallig veel overeenkomsten met de aanpak van de zuidelijke ringweg’, zegt statenlid Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden). Hij vreest voor een ‘mini-ring-zuid-debacle’. Ook Kees Frenay (SP) wil dat gedeputeerde Fleur Gräper met goede, informatieve documenten komt en geen ‘ronkende pr’ over het verloop.

'Hele complexe puzzel'

Gräper durft niet te zeggen of ze eruit komt met ProRail en aannemer Strukton. ‘Het is een hele complexe puzzel. Als het Hoofdstation in Groningen eruit ligt, mogen er op station Zwolle geen werkzaamheden worden verricht.’
Volgens Gräper hebben de werkzaamheden zelfs landelijk impact op het spoornetwerk. Gräper vraagt dan ook tijd van de Staten om eruit te komen met ProRail en Strukton. Haar stelling: wanneer er alsnog een mogelijkheid tot een treinvrije periode wordt gevonden, is de drie jaar vertraging mogelijk van tafel.
PVV-Statenlid Ton van Kesteren vindt dat Gräper lijdzaam toeziet wat er komen gaat. ‘Wat gaat de gedeputeerde anders doen ten opzichte van de zuidelijke ringweg?’ vraagt hij zich af. Gräper zegt daarop dat ze nu vanaf het begin aan tafel zit met ProRail en Strukton om grip te houden op het dossier.
Wat wordt er verbouwd aan het Hoofdstation?

Het Hoofdstation in Groningen wordt de aankomende jaren flink verbouwd. Voor corona kwamen dagelijks zo'n 33.000 passagiers op het station. Volgens verwachtingen is dat aantal zo'n 44.000 in 2030. Daarom breidt het station uit. In de verbouwing moet de oude stationshal weer de centrale in- en uitgang worden, en verplaatst het busstation van de voorkant naar de achterkant van het station. Passagiers gaan via een ondergrondse wandelgang naar de voor- of achterkant van het station en de verschillende perrons. Ook komt er een grote ondergrondse fietsenstalling.

Wie draagt de aansprakelijkheid?

Dat is volgens de oppositie ook nodig, want de provincie financiert haar deel voor het overgrote deel uit de RSP-pot: zo’n 165 miljoen komt uit deze pot. De provincie is financieel eindverantwoordelijk voor de tekorten en haalde in 2019 al 20 miljoen uit de RSP-pot wat ten koste ging van fase 2 voor de Wunderline. Ook voor de zuidelijke ringweg werd de Wunderline deels geslachtofferd, evenals de N33.
De oppositie in de Staten vreest dat dit scenario in de toekomst voor Groningen Spoorzone ook realiteit kan worden. ‘ProRail onderzoekt de aansprakelijkheid van de aannemer’, zegt Gräper daarover. ‘In het contract staan ook bepalingen opgenomen waarvoor de aannemer verantwoordelijk is.’
Maar voor de oppositie is dat niet genoeg. De financiële verantwoordelijkheid voor de zuidelijke ringweg belandde na harde onderhandelingen ook deels op het bordje van de provincie. Voor Groningen Spoorzone bestaat die vrees ook, wat volgens met name de regionale partijen ten koste gaat van de Ommelanden.

Wie betalen eraan mee?

De provincie is voor 173,9 miljoen euro verantwoordelijk en haalt daarbij 165,6 miljoen euro uit de pot Regiospecifiek Pakket, als compensatie voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn.
De andere partijen, de gemeente Groningen, de regio Groningen-Assen, het OV-bureau, ProRail, de NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, leggen gezamenlijk 116,6 miljoen euro op tafel. De provincie legde in 2019 20 miljoen extra op tafel en de overige partijen tikten 6 miljoen extra af.