Onderwijsminister: zorgen over academische vrijheid aan RUG

Demissionair onderwijsminister Van Engelshoven wil 'op de kortst mogelijke termijn' met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in gesprek over een hoogleraar die in zijn werk beperkt zou zijn door eisen van de Chinese overheid. Ze maakt zich zorgen over de academische vrijheid aan de RUG.

Op Radio 1 reageerde de minister op berichtgeving van de NOS over de hoogleraar. Die is in dienst bij de RUG, maar wordt voor de helft betaald door een organisatie die volgens de NOS banden heeft met de Chinese overheid, het Groningen Confucius Instituut.

'Strookt niet met academische vrijheid'

In het contract staat dat de Chinese partner de aanstelling van de Groningse hoogleraar eenzijdig kan opzeggen als zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten 'de Chinese wet serieus overtreden of het imago van China zware schade toebrengen'.

Academische vrijheid is een plicht

Van Engelshoven heeft van de kwestie gehoord en wijst erop dat universiteiten wettelijk verplicht zijn om de academische vrijheid te borgen. 'Daar valt niet mee te marchanderen. Ik heb al eerder in een brief aan de Kamer aangekondigd dat ik de relatie tussen universiteiten en deze instituten onder de loep wil nemen en mogelijk herzien.'

'Geen sprake van inperking vrijheid'

Het universiteitsbestuur in Groningen is zelf van mening dat de overeenkomst 'de academische vrijheid niet onder druk zet'.

In een reactie schrijft de onderwijsinstelling aan de NOS: 'Het ministerie van OCW is op de hoogte van de overeenkomst en de Tweede Kamer is er twee keer eerder over geïnformeerd. De desbetreffende hoogleraar heeft een vaste aanstelling bij de Faculteit der Letteren van de RUG. Hij krijgt zijn salaris via de RUG uitbetaald en wordt voor zijn functioneren beoordeeld door de RUG. Hij is dus als persoon en wetenschapper niet afhankelijk van financiering door Hanban.'

Minister wil er meer van weten

De minister neemt daar geen genoegen mee en wil snel in gesprek met de RUG 'om te kijken hoe zit dit en slagen jullie er voldoende in om de academische vrijheid te borgen.' Ze wijst er nog maar eens op dat daaraan niet kan worden getornd.

Lees ook:
- RUG-hoogleraar mag imago China niet beschadigen volgens contract

Meer over dit onderwerp:
onderwijs RUG studenten
Deel dit artikel:

Recent nieuws