Gemeenteraad staat niet te juichen bij gratis relatiecursussen in Westerkwartier

Wethouder Elly Pastoor van Westerkwartier gaat onderzoeken welke cursussen er zijn om jonge ouders te ondersteunen om te voorkomen dat hun relatie eindigt in een echtscheiding. Die toezegging deed ze aan de raadsleden Jacqueline Dijksta (CU) en Cynthia van Putten (VZ Westerkwartier).

De wethouder gaat daarover onder meer in gesprek met De Schans, de organisatie van sociaal-maatschappelijk werk in Westerkwartier.

De kosten van een vechtscheiding

Dijkstra en Van Putten dienden woensdag tijdens de raadsvergadering een motie in waarin het gemeentebestuur werd opgeroepen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om jonge ouders met (gratis) cursussen te helpen om hun relatie te versterken. De cursussen moet er voor zorgen dat echtscheidingen en vechtscheidingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Volgens beide indieners blijkt uit onderzoek dat vechtscheidingen de gemeente veel geld kosten. Zo zou de ondertoezichtstelling van een kind bij een voogd de gemeente tussen de 9500 en 11000 euro kosten. Ook komt volgens beide raadsleden bijna een derde van de kinderen uit vechtscheidingen in aanraking met jeugdhulp.

Helpen een stabiele relatie op te bouwen

Dijkstra en Van Putten wijzen erop dat de gemeente Westerkwartier al ondersteuning biedt bij echtscheidingen en vechtscheiding, maar vinden dat die hulp beter vooraf kan worden aangeboden. Cursussen en training kunnen volgens beide raadsleden jonge ouders helpen om een stabiele relatie op te bouwen.

Deel van de raad spreekt van betutteling

Een deel van de fracties in de raad sprak van betutteling en vindt dat de gemeente zich op glad ijs begeeft als die zich gaat bemoeien met de persoonlijke relaties van haar inwoners. Ook wethouder Elly Pastoor (PvdA) worstelde met de motie, Ze zegde beide indieners toe met De Schans in gesprek te gaan en de kosten en effecten van de verschillende cursussen en therapieën in kaart te brengen.

Later dit voorjaar komt ze met haar bevindingen terug bij de raad en komt het onderwerp opnieuw op de agenda.

Van Putten en Dijkstra stemden in met het voorstel van de wethouder en trokken daarop hun motie in.

Lees ook:
- Scheiden in coronatijd is lastiger én heftiger

Deel dit artikel:

Recent nieuws