Westerkwartier wil station in Leek voor Lelylijn

Een trein dendert voorbij
Een trein dendert voorbij © FPS/Jos schuurman
De gemeente Westerkwartier kiest voor een station in Leek als de Lelylijn daadwerkelijk realiteit wordt. Dat station zou eventueel gebouwd kunnen worden rond de Oude Postweg in Leek, nabij de op- en afritten richting de A7 en het industrieterrein.
De gemeente wil na meerdere vragen van RTV Noord geen antwoord geven op de vraag waar het tracé exact langs moet worden gelegd, maar geeft in een korte reactie aan zich aan te willen sluiten bij de lobby van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord. Directeur Ton Schroor van VNO-NCW pleit al langere tijd voor de realisatie van de Lelylijn.
‘Wij pleiten voor een stop in de gemeente, bij voorkeur in Leek’, is de schriftelijke reactie van de gemeente.

Groningen wil trein via bestaand spoor richting Hoogkerk

Voor de realisatie van de Lelylijn gaat de gemeente Groningen uit van het tracé dat destijds is uitgetekend voor de treinverbinding Groningen - Heerenveen, zo laat een woordvoerder van de gemeente Groningen weten.
Dat betekent concreet dat de Lelylijn via Hoogkerk kan gaan rijden. Railinfra Solutions onderzocht in 2008 in opdracht van de provincies Groningen en Friesland een spoorverbinding tussen Groningen en Heerenveen. In dat plan rijdt de trein vanaf Groningen op bestaand spoor richting Hoogkerk, om ter hoogte van Vierverlaten af te takken naar een nieuw aan te leggen spoor. Die verbinding vervolgt zich in eerste instantie langs de noordkant van de A7.
Het spoor moet dan middels een viaduct de A7 kruisen en een mogelijke stationslocatie voor Leek is pal langs de zuidkant van de A7, boven de Oude Postweg. Die locatie wordt genoemd in de studie van Railinfra Solutions waar de gemeente Groningen naar verwijst.

Marum is ook een mogelijkheid

In die studie wordt een treinstation bij Marum ook als optie genoemd. Dat zou dan moeten komen bij industrieterrein De Hoek. De stationslocatie boven de Oude Postweg bij Leek wordt als minder aantrekkelijk beschouwd, omdat de afstand naar bewoonde kernen als Leek en Tolbert als te groot wordt geschat.
Voor Ondernemersvereniging Westerkwartier is een station bij Leek de beste optie. ‘Het achterland is met Leek, Tolbert, Roden en Peize en ook Marum groot’, zegt voorzitter Jan van der Laan. ‘Marum zou eventueel ook kunnen, maar onze voorkeur gaat uit naar Leek. Laat het maar gebeuren, wij zien het helemaal zitten.’
Animatie van het mogelijke tracé van de Lelylijn

Via Drachten naar Heerenveen

In de studie van Railinfra Solutions gaat de verbinding verder richting Drachten, waar het station aan It Súd, het verlengde deel van de Burgemeester Wuiteweg, moet verrijzen. Het treinspoor moet vervolgens langs de westkant van de A7 beneden Drachten verder lopen. Om dat te realiseren zijn er twee onderdoorgangen nodig om zowel de N381 als de A7 te kunnen passeren. Een station bij Heerenveen zal naar verwachting aan de noordkant van de Friese plaats komen.

'Klein station zorgt voor oponthoud'

In tegenstelling tot het tracé-onderzoek naar de spoorlijn Groningen - Heerenveen zal het reizigerspotentieel voor de Lelylijn groter zijn, zo laat ook het Toekomstbeeld OV van het ministerie van Infrastructuur zien.
Er komt hooguit één station in de gemeente Westerkwartier en dat zal een keuze tussen Marum of Leek worden. Daarbij is de gemeente Westerkwartier sterk afhankelijk van de wensen van de provincies Groningen, Friesland en Flevoland, die graag een snelle verbinding willen. Een relatief klein station in het Westerkwartier zorgt voor oponthoud en het uitgangspunt voor de Lelylijn is dat het een snelle treinverbinding tussen Groningen en de Randstad wordt.

Te vroeg voor een keuze

Noordelijke bestuurders laten zich tot nu toe zo min mogelijk uit over het precieze tracé. Ze vinden dat nog te vroeg, omdat het Rijk nog geen strategisch besluit over de aanleg van de Lelylijn genomen heeft. Bovendien is er meer studie nodig. Maar voor het maken van een realistische Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) ontkomen de bestuurders niet aan het maken van een ontwerp-tracé, want zonder tracé valt ook geen realistische begroting voor de Lelylijn te maken. En een MKBA is in Nederland verplicht voordat begonnen kan worden met zulke grote infrastructuurprojecten als een Lelylijn.