Provincie en Stad willen knopen doorhakken

GRONINGEN - Het Provinciebestuur en B & W van Groningen willen binnen drie maanden definitief knopen doorhakken over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg en de Regiotram.
Besluitvorming over deze megaprojecten dreigde vertraging op te lopen door onderling gekissebis. Dinsdag hebben het stads - en provinciebestuur tijdens een tweede overleg bijna alle plooien glad gestreken. Alleen de nieuwe weg van Groningen naar Winsum blijft een hekelpunt. Daar wordt woensdag in de Provinciale Staten over gedebatteerd.