Instellingen

Hoofd ic én senator stemt voor avondklokwet: 'Je kijkt naar het hele pakket'

Peter van der Voort
Peter van der Voort © UMCG
Peter van der Voort is hoofd van de intensive care-afdeling in het UMCG in Groningen én Eerste Kamerlid voor D66. Hij stemde vrijdag als senator voor de spoedwet. 'We hebben de regering nu een instrument gegeven om de avondklok toe te passen.'

Timing

Net als twee maanden geleden, toen een wet over het inreizen en verplichte testen moest worden gerepareerd, werden de Eerste en Tweede Kamer in allerijl bij elkaar geroepen om een wet goed te keuren. De invoering van de spoedwet over de avondklok riep veel vragen en vooral bedenkingen op.
Van der Voort: 'Je hebt het eigenlijk over twee zaken: de juridische grondslag voor de avondklok en de timing van het gebruik van die grondslag. Moet het nu? Over dat eerste waren geen twijfels, die grondslag moest er komen. Over de timing waren die er wel.'
Na die drie weken is het opnieuw aan de Tweede Kamer of de avondklok verlengd wordt
Peter van der Voort, hoofd ic van het UMCG én Kamerlid

Geen 'keihard bewijs'

Uiteindelijk stemden 45 van de 58 aanwezige senatoren voor de wet. Toch was er wel kritiek. 'Er is, vinden wij, niet keihard en wetenschappelijk aangetoond dat de avondklok effect heeft. Maar je kijkt naar het hele pakket en we hebben het het voordeel van de twijfel gegeven', stelt Van der Voort.
Wat volgens hem wel belangrijk is, is dat er in de wet een termijn van drie weken is opgenomen. 'Na die drie weken is het opnieuw aan de Tweede Kamer of de avondklok verlengd wordt. Zonder die beperking had de avondklok nog drie maanden zonder tussenkomst van de Kamer kunnen duren.'
Met het aannemen van de wet in de Eerste Kamer is de avondklok geborgd. Het maakt dan ook niet meer uit wat de uitspraak in het hoger beroep komende vrijdag is, omdat de avondklok nu op een andere wet gebaseerd is.
Het is zaak balans te vinden tussen acceptabele maatregelen en een acceptabel aantal ic-patiënten
Peter van der Voort, hoofd ic van het UMCG én senator

Ic-patiënten

Van der Voort is naast senator ook hoofd ic in het UMCG. 'Ik heb daardoor direct informatie en betrokkenheid bij dit onderwerp. Het helpt me wel om een bredere inschatting te maken van de noodzaak. Maar ik probeer het tot op zekere hoogte wel te scheiden. Ik heb in het UMCG een andere rol dan in de Eerste Kamer.'
Dat betekent niet dat hij geen eigen ideeën heeft. 'Zeker vanuit medisch perspectief. Maar daar ga ik niet over. Of de avondklok echt nodig is, weet ik niet. Daar heb ik geen zeggenschap over, dat is aan de regering.'
Wel is volgens Van der Voort duidelijk dat er nog steeds coronamaatregelen nodig zijn. 'Wij hebben in Groningen nog steeds tussen de tien en twintig COVID-patiënten. Het is een redelijk stabiele situatie met een heel langzaam dalende trend. Daarnaast hebben we nog zoveel mogelijk 'gewone' patienten op de ic. Het is daarom zaak balans te vinden tussen acceptabele maatregelen en een acceptabel aantal ic-patiënten.'