Voortgezet onderwijs kijkt uit naar heropening: 'Zo ongelofelijk belangrijk'

Als de berichten juist zijn, dan geeft het demissionaire kabinet vanaf volgende week toestemming voor beperkt les in de klas in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Onderwijsinstellingen in Groningen kijken ernaar uit.

'Het is zo ongelofelijk belangrijk om weer naar school te kunnen. We zien dat het goed is om fysiek in de school te komen en elkaar en docenten te zien', zegt Akkelys Lukkes van Openbaar Onderwijs Groningen. ‘Maar alleen als experts oordelen dat het veilig kan’.

Lastiger om leerlingen te motiveren

'Ik kreeg de laatste weken steeds meer signalen dat het lastiger is om kinderen in de les te krijgen en gemotiveerd te houden', zegt Lukkes. 'Het verschilt natuurlijk per kind. Er zijn ook kinderen die prima gedijen in de rust van thuis, maar het merendeel weer wil naar school.'

Ook directeur Margriet van Zonneveld van RSG De Borgen in Leek is blij met de versoepelingen die eraan zitten te komen: ’We merken dat iedereen er aan toe is om elkaar weer te zien’.

Leerlingen op het voortgezet onderwijs op een school in Groningen (Foto: ANP)

'Hoe gaat het met ze?'

Bij scholengemeenschap Ubbo Emmius gaat de aandacht in het begin vooral uit naar het welzijn van kinderen. 'We gaan ons niet meteen richten op de achterstanden, maar gaan in gesprek met leerlingen. Hoe gaat het met ze en hoe staan ze ervoor?', legt bestuurder Gerard van Vliet uit.

Het kan zijn dat sommige leerlingen heel erg opzien tegen de achterstanden
Gerard van Vliet - Scholengemeenschap Ubbo Emmius

'We hebben ze op school nodig om te kijken hoe het echt met ze gaat', zegt hij. Bovendien denkt Van Vliet dat het slecht is voor de motivatie als de aandacht direct wordt gericht op de inhoud. 'Het kan zijn dat sommige leerlingen heel erg opzien tegen de achterstanden, waarvan ze zelf wel weten hoe groot die zijn.’

‘Dat kan frustrerend werken, dus willen we eerst in gesprek met leerlingen en ouders om de beste aanpak vast te stellen. Misschien hebben de meesten juist wel veel veerkracht en gaat het snel beter. We weten het nog niet precies.'

Aandacht op school is anders dan via een computer

Bij ROC Noorderpoort wordt ook overwogen om in het begin vooral aandacht te geven aan kwetsbare leerlingen. ‘Als er meer ruimte komt voor fysiek onderwijs, overwegen we in te zetten op kwetsbare studenten die dreigen af te haken’, zegt woordvoerder Mark Timmers. ‘Om dat te voorkomen, laten we studenten, die dat dan nodig hebben, naar school komen.'

'De leerlingen in een kwetsbare positie mochten natuurlijk al naar school de afgelopen tijd', vult Lukkes aan. 'Maar nu kunnen we echt goed kijken waar kinderen staan, waar ze behoefte aan hebben en daarop inspelen. Dat is anders dan ze volgen via een computer.'

Ventilatie in een schoolklas door de ramen open te zetten (Foto: ANP)

Anderhalve dag les wordt puzzel

Als leerlingen per week anderhalve dag fysiek de les dienen te volgen, moeten de scholen een ingewikkelde puzzel leggen. Toch hebben ze op het Hogeland College al wel een idee hoe ze het gaan aanpakken, vertelt conrector Tjeerd Nanninga van de vmbo-vestiging in Winsum.

'Anderhalve dag is wel wat raar, want dat zou betekenen dat je de leerlingen halverwege de dag naar huis moet sturen. Dus misschien wordt het de ene week twee dagen, de andere week één dag. Dan komen we uit op een gemiddelde van anderhalve dag.'

'Het worden verkorte lessen van een half uur uur in plaats van drie kwartier', gaat Nanninga verder. 'Want anders zitten leerlingen die lessen thuis volgen, uren onafgebroken achter het scherm en dat lijkt ons niet gezond. Daarnaast overwegen we extra lessen te geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Die kunnen 's middags naar school komen, omdat we daar dan ruimte voor hebben.'

Voorbereidingen

Vooruitlopend op mogelijke versoepelingen hebben de directeuren van de vijf verschillende schooltypes van RSG De Borgen samen met hun docenten al voorzichtig één en ander voorbereid. Het is ook een kwestie van maatwerk, zegt directeur Van Zonneveld: ‘Bij de praktijkschool zijn andere maatregelen nodig dan op bijvoorbeeld de havo.'

Het is afwachten welke regels gaan gelden en daar gaan we woensdag gelijk mee aan de slag
Akkelys Lukkes - Onderwijsgroep Groningen

Voor Gerard van Vliet en zijn collega's kwam de anderhalve dag als een verrassing. 'Dat is wel een bijzondere constructie. Wij waren ons juist aan het voorbereiden op bepaalde aantallen leerlingen en bijvoorbeeld halve klassen. Maar goed, we gaan na de vakantie natuurlijk direct met die anderhalve dag aan de slag.’

Akkelys Lukkes van Onderwijsgroep Groningen ziet dat het weer een puzzel wordt, zoals alles in het onderwijs nu. 'Elke school heeft scenario's klaarliggen. Nu is het afwachten welke regels gaan gelden en dan gaan we daar woensdag gelijk mee aan de slag', zegt ze.

Leerlingen van het voortgezet onderwijs met mondkapjes op school (Foto: ANP)

Deels in de klas, deels vanuit huis

Het staat in elk geval vast dat 'hybride onderwijs' de norm wordt. ‘Alle vakken op dezelfde dag krijgen, is niet mogelijk. Om het contact met alle docenten aan te halen, zullen de leerlingen daarom een verspringend rooster krijgen’, zegt Nanninga van het Hogeland College.

‘Dus de ene week bijvoorbeeld op dinsdag naar school, de week daarop woensdag. Bij iedere les komt de helft van de klas naar school, de andere helft volgt de les thuis online. Zo kunnen we ons aan de anderhalvemetermaatregelen houden'.

'Het online onderwijs zal blijven', besluit collega Gerard van Vliet.

Lees ook:
- 'Rekening van de lockdown komt op het bordje van de kinderen'
- Mbo, hbo en universiteit puzzelen met gevolgen lockdown
- Conrector over schoolsluiting: 'Nu al? En zo lang?'

Meer over dit onderwerp:
onderwijs coronavirus zorg
Deel dit artikel:

Recent nieuws