Eemsmondgebied heeft veel technisch personeel nodig

Eemsmondgebied heeft veel technisch personeel nodig
DELFZIJL - Het bedrijfsleven in het Eemsmondgebied heeft de komende jaren honderden technische geschoolde mensen nodig. Dat blijkt uit onderzoek onder 80 bedrijven van de SBE, de Vereniging van Samenwerkende Bedrijven Eemsmond.
De 80 bedrijven hebben gekeken hoeveel nieuwe medewerkers ze nodig hebben. De studie is onderverdeeld in drie perioden: van 2008 tot 2010, van 2010 tot 2015 en van 2015 tot 2020.
Uit het onderzoek blijkt dat tot 2020 zo'n 2000 met name technisch geschoolde mensen nodig zijn. In alleen al de periode tot 2010 betreft het 600 tot 700 medewerkers. De kredietcrisis die later nog bij het onderzoek is betrokken, lijkt overigens weinig invloed te hebben op de resultaten.
Dilemma is nog wel of er voldoende technisch opgeleide mensen voorhanden zijn om al die vacatures op te vullen.