Zorgen bij dorpshuizen: 'Met deze subsidieregeling redden we het niet'

'Hierdoor kunnen we de eindjes niet aan elkaar knopen', zegt Jan Bolwijn van dorpscentrum 't Klokhoes in Zandeweer. Een aantal besturen van dorpshuizen heeft zorgen over de nieuwe subsidieregeling die de gemeente Het Hogeland wil invoeren.

Het college van burgemeester en wethouders wil de tegemoetkomingen voor dorpshuizen gelijktrekken. De voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hadden elk een eigen subsidieregeling. Het Hogeland wil nu dat elk dorpshuis hetzelfde bedrag krijgt: drieduizend euro. Daar zitten nu nog grote verschillen in.

Niet over één kam scheren

'Er is geen maatwerk meer per dorpshuis en dat is wel zorgelijk', zegt bestuurslid Bolwijn uit Zandeweer. Zij krijgen nu 1500 euro minder subsidie. Daarnaast verwachten ze meer belasting kwijt te zijn aan het nieuwe dorpshuis. Het oude pand wordt gesloopt. 'Alle dorpshuizen worden, om het oneerbiedig te zeggen, over één kam geschoren. Maar elk dorpshuis is anders. Daar wordt in dit beleid aan voorbij gegaan.'

Het oude dorpshuis in Zandeweer (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het wordt voor ons op deze manier heel lastig
Jacob Jansen - voorzitter dorpshuis Usquert

Vijftienduizend euro minder

Ook in het dorpshuis in Usquert krijgen ze het benauwd van de nieuwe regeling. Ze gaan er vijftienduizend euro op achteruit. De subsidie wordt daar afgebouwd van achttienduizend naar drieduizend euro.

Verschillen

‘Iedereen krijgt dezelfde subsidie. Maar er zijn ook dorpshuizen die het niet nodig hebben, omdat daar al commerciële activiteiten plaatsvinden, zoals de verhuur van appartementen. Nu zegt de gemeente dat wij dat ook maar moeten gaan doen. Dat is voor ons lastig. Daarvoor hebben wij de ruimtes niet', legt Jansen uit.

Dit is volgens ons het meest eerlijke systeem
Mariëtte de Visser - wethouder

Er zijn volgens het bestuur weinig mogelijkheden om de ruimtes aan meer partijen te verhuren. 'Een aantal verenigingen heeft hier al onderdak. En de tennis-, voetbal- en ijsclub hebben allemaal hun eigen accommodatie. Dus die hoeven bij ons geen ruimte te huren.'

De toneelzaal in het dorpshuis van Usquert (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het bestuur wil graag met de gemeente in gesprek om een oplossing te bedenken. 'Het wordt voor ons op deze manier heel lastig. We mogen bijvoorbeeld geen horeca-activiteiten uitvoeren. Dat verlies werd voorheen gecompenseerd met een subsidie. Die is nu flink minder', legt voorzitter Jacob Jansen uit.

'Eerlijke verdeling'

Omdat elk dorpshuis hetzelfde bedrag krijgt, vindt wethouder Mariëtte de Visser (PvdA) dit het 'meest eerlijke systeem'.

'Moet dan bijvoorbeeld een klein dorpshuis meer krijgen, omdat ze minder inkomsten hebben? Of moeten we kijken naar het inwonertal of de hoeveelheid activiteiten? We hebben naar een aantal criteria gekeken, maar er bestaat geen perfect systeem. Er blijven altijd winnaars en verliezers en we vonden deze regeling het meest logisch.'

Niet elk dorpshuis is hetzelfde
Pieter Knol - Groninger Dorpen

Drank- en horecaregels nog niet bekend

De besturen van Zandeweer en Usquert zien mogelijkheden in de drank- en horecaregels die nu voor dorpshuizen gelden. Zo zitten er bijvoorbeeld restricties aan het aantal feesten en wat er wel en niet mag. 'Als er versoepeling komt in deze regels dan biedt dat ook voor ons ook weer mogelijkheden.'

'Het is niet zo dat wij dan concurrerende drankprijzen gaan hanteren. Wij moeten ook financieel gezond blijven. Tevens is hier geen horecagelegenheid in het dorp', legt Jan Bolwijn uit.

Jan Bolwijn laat het oude dorpshuis zien (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Wethouder De Visser ziet dat ook als een optie. 'Juist op die plekken waar een dorpshuis één van de laatste voorzieningen is, moeten we serieus naar mogelijkheden kijken. We staan daar positief tegenover.'

'Maar dit moeten we goed uitwerken. Het mag niet ten koste gaan van ondernemers in het dorp zelf of in de omliggende dorpen. Want het dorpshuis zou dan bijvoorbeeld mensen uit andere dorpen kunnen trekken.'

Zandeweer (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Volgens de wethouder gaan de meeste dorpshuizen erop vooruit. 'In de oude gemeente Winsum krijgen de dorpshuizen iets meer dan voorheen en in de gemeente Bedum gaan de dorpshuizen er ook op vooruit.'

Voordeeltjes vervallen ook

Ook in Ulrum krijgen ze meer subsidie, maar andere voordelen komen te vervallen. 'Voorheen werd ons afval gratis ingezameld. Ook andere voordeeltjes verliezen we met deze nieuwe regeling. Waarschijnlijk pakt deze nieuwe regeling niet voordeliger voor ons uit. We lijken erop achteruit te gaan', zegt Hans van der Heide.

'Dit kon helaas niet meer volgens de wet. We mogen geen kortingen meer geven op afvalstoffenheffingen', legt wethouder De Visser uit.

Magertjes

Ook de vereniging Groninger Dorpen die dorpshuizen ondersteunt met haar kennis, plaatst vraagtekens bij het nieuwe beleid. ‘Het is natuurlijk mooi dat de gemeente de buurt- en dorpshuizen ondersteunt. Dat wordt enorm gewaardeerd en de besturen snappen dat er bezuinigd moet worden. Maar ze voelen zich niet gehoord en ook is het totaalplaatje nog niet duidelijk’, zegt Pieter Knol van Groninger Dorpen. Hij heeft namens de besturen ook een brief naar de gemeente gestuurd, waarin zorgen worden geuit over het voortbestaan van de dorpshuizen.

De voorkant van het dorpshuis in Usquert (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'De subsidie wordt gezien als heel mager. De meesten zijn dat al kwijt met gemeentelijke belastingen. Misschien dat de gemeente hier nog naar kan kijken', zegt Knol. Ook vindt Groninger Dorpen dat er meer ruimte moet zijn voor maatwerk. 'Niet iedereen heeft met dezelfde situatie te maken.'

Begrip

'De zorgen snap ik. Het is niet ons doel om dorpshuizen om zeep te helpen. We geven meer geld uit aan dorpshuizen dan voorheen. Maar de verdeling is nu anders. Iedereen krijgt hetzelfde bedrag', legt wethouder Mariëtte de Visser uit. Volgens haar zijn er meerdere oplossingen voor de dorpshuizen. Die kunnen bijvoorbeeld volgens haar de verhuurtarieven omhoog gooien.

'Verder kunnen besturen op zoek gaan naar externe subsidies. Daarnaast zijn er activiteitensubsidies beschikbaar', aldus De Visser. Het college wil graag in gesprek met dorpshuizen die grote problemen verwachten om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.

Woensdag wordt in de gemeenteraad vergaderd over het nieuwe subsidiebeleid voor de dorpshuizen.

Lees ook:
- Het Hogeland gaat subsidies en relatie dorpshuizen aanpakken
- Heeft Het Hogeland nog oog voor dorpshuizen? Onderzoek moet het uitwijzen

Deel dit artikel:

Recent nieuws