Te weinig zicht op belastingen in Stad

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen heeft te weinig zicht op alle lokale heffingen en belastingen in de stad Groningen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke Rekenkamercommissie.
Volgens de onderzoekers moet er een duidelijk overzicht van alle belastingen komen. Alleen dan kan de gemeenteraad actief meepraten. Nu blijven discussie beperkt tot de jaarlijkse verhoging van de belastingen, terwijl ook nut en noodzaak aan de orde moeten komen.
De rekenkamercommissie beweert ook dat er belastingen zijn waarvan niet is te achterhalen waarom ze ooit in het leven zijn geroepen. Een voorbeeld daarvan is de toeristenbelasting.