Provincie pakt zwakke scholen aan

GRONINGEN - De provincie gaat tien zeer zwakke en 32 zwakke basisscholen in Groningen aanpakken. Dit is afgesproken met Staatssecretaris van onderwijs, Sharon Dijksma.
Eerder werd bekend dat Dijksma een snelle verbetering van de onderwijsachterstand in Groningen, Friesland en Drenthe wil. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt namelijk dat de drie noordelijke provincies relatief veel zwakke scholen tellen. Landelijk is dat 10 procent van het geheel, in het Noorden is het 17 procent.
Samen met de scholen en de onderwijsinspectie gaat de provincie per school een programma opstellen. Vooral het taal- en rekenonderwijs heeft aandacht nodig. 'We waren al bezig met de kwaliteitsverhoging,' zegt gedeputeerde Pim de Bruijne. 'Dit is een aanvulling op lopende projecten'.
De achterstand op noordelijke scholen wordt mogelijk veroorzaakt doordat deze scholen combinatieklassen met verschillende leeftijdsgroepen hebben. Onderwijzers zouden het moeilijk vinden in deze klassen les te geven. Daarnaast wordt een lager onderwijsniveau misschien gemakkelijker geaccepteerd.