TNO en TU Delft: bodemdaling veroorzaakt geen schade

De Technische Universiteit in Delft en onderzoeksinstituut TNO zorgen voor een nieuw hoofdstuk in de discussie over bevingsschade. Ze stellen na onderzoek dat schade aan de rand van het bevingsgebied niet veroorzaakt kan worden door diepe bodemdaling.

Dat betekent dat er geen schade vergoed zou hoeven worden. En die conclusie gaat in tegen een eerder advies uit 2019, wat juist stelde dat het bewijsvermoeden ook voor bodemdaling moet gelden.

Duidelijkheid

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is verantwoordelijk voor de afhandeling van de schademeldingen en moet nu besluiten wat te doen met deze informatie.

Afgelopen zomer legde het IMG de afhandeling van zo’n 1250 schades aan de rand van het Groningenveld en de gasopslag bij Norg stil, omdat experts steeds vaker schademeldingen afwezen, terwijl er ook al honderden vergoedingen zijn toegekend. De schade kon dan bijvoorbeeld niet worden verklaard door aardbevingen of bodemdaling. Met een onderzoek moest er voor eens en altijd duidelijkheid komen.

Geleidelijk en op afstand

Volgens TNO en de TU Delft gaat de bodemdaling dusdanig geleidelijk en is het op zo’n grote afstand van het gasveld, dat het geen schade kan veroorzaken. Die conclusie druist dus in tegen het oordeel van andere experts, die stelden dat de schade wel vergoed moest worden. Eén van die experts zit inmiddels nota bene in de Raad van Bestuur van het IMG.

We willen niet over één nacht ijs gaan
Woordvoerder IMG

Het IMG gaat zich nu beraden op de uitkomsten en wil niet vooruitlopen op het al dan niet toekennen of afwijzen van de 1250 schademeldingen. Temeer omdat er eerder al wel zo’n zevenhonderd mensen een schadevergoeding hebben gekregen voor exact dezelfde soort schade.

‘We willen niet over één nacht ijs gaan’, aldus een IMG-woordvoerder. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen verwacht voor de zomer uitsluitsel te hebben voor de 1250 wachtende melders.

Lees ook:
- Instituut Mijnbouwschade legt afhandeling 1250 schades stil
- Dossier gaswinning

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok
Deel dit artikel:

Recent nieuws