Partij voor het Noorden: ‘Waar blijft Groninger inbreng in Deltaplan Lelylijn?’

Het ministerie van Infrastructuur werkt in opdracht van de Tweede Kamer aan een Deltaplan voor het Noorden om de mogelijkheden voor woningbouw en de Lelylijn te onderzoeken. De Partij voor het Noorden wil van het provinciebestuur weten wat de Groninger inbreng is in het Deltaplan.

‘Strikt genomen hebben we daar nooit iets over gehoord’, zegt Statenlid Leendert van der Laan. Hij heeft namens de partij vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

'Te rustig'

De partij wil weten wie aan de touwtjes trekt, wat de inbreng van de provincie Groningen in het Deltaplan is en of er overleg tussen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland is. Van der Laan vindt het te rustig rond dit idee, helemaal nu blijkt dat het plan er voor 1 mei moet liggen.

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch kwam in december met een motie in de Tweede Kamer waarin hij staatssecretaris Stientje van Veldhoven opriep om samen met de regio tot een Deltaplan te komen. Die motie behaalde een meerderheid en Van Veldhoven moet met de regio tot een plan komen dat antwoord geeft op de vraag wat de regio aan woningbouw aankan, bijvoorbeeld langs het beoogde tracé voor de Lelylijn.

Stilte rond de Lelylijn

De Friese gedeputeerde Avine Fokkens (VVD) heeft samen met bestuurders uit gemeenten langs het tracé van de Lelylijn regelmatig overleg over het Friese plan als het gaat om woningbouw. In Groningen geven de gemeenten Groningen en Westerkwartier daar nog geen antwoord op en is de provincie Groningen ook stil rond dit dossier.

Van der Laan wil nu weten of er net zoals in Friesland concreet aan het Deltaplan wordt gewerkt. Bovendien zegt het Statenlid dat er eerst in Provinciale Staten een debat moet komen over de Groninger inbreng, voordat het Deltaplan definitief kan worden gemaakt.

Lees ook:
- Provincie Fryslân sluit financiële bijdrage voor Lelylijn niet uit
- De Lelylijn volgens wetenschappers: ‘Wishful thinking'
- Groningen spekkoper bij verdeling geld compensatie Zuiderzeelijn

Meer over dit onderwerp:
LELYLIJN PROVINCIALE STATEN tweedekamer
Deel dit artikel:

Recent nieuws