Ophef over Burcht Wedde: Wie draait dit jaar op voor de onderhoudskosten?

De gemeente Westerwolde en het Kinderhotel Burcht Wedde leken eind vorig jaar uit een impasse te raken. Maar niets blijkt minder waar: opnieuw is er gesteggel over de verdeling van onderhoudskosten van één van de markantste gebouwen in Westerwolde.

Eind vorig jaar vertelde een blije voorzitter van het Kinderhotel in Wedde dat ze het zouden blijven runnen in Wedde. Er zou een afspraak gemaakt zijn tussen de gemeente en het Kinderhotel over de verdeling van onderhoudskosten in 2021.

De gemeente zou de onderhoudskosten van dat jaar betalen 'als een soort overgangsregeling'. Maar nu blijkt dat de er volgens de gemeente helemaal geen afspraak is gemaakt.

Langlopende zaak

Er wordt al veel langer gesproken over de verdeling van onderhoudskosten. Vorig jaar dreigde de stichting achter Kinderhotel Burcht Wedde een andere locatie te zoeken. Reden: er kwam maar geen duidelijkheid over de verdeling van kosten.

De stichting zegt de oplopende kosten niet meer te kunnen betalen en zou er al vier jaar over in gesprek zijn met de gemeente waarvan ze de burcht huren.

Ze gebruiken de Wedderborg, zoals de burcht heet, om kinderen 'die aan de andere kant van het geluk geboren zijn' vakantie te laten vieren.

'Dit is onbehoorlijk bestuur'

Frank Ferrari, voorzitter van Stichting de Burcht Wedde, hoorde recent dat gemeente geen onderhoudskosten gaat betalen. 'Dit is onbehoorlijk bestuur', is zijn eerste reactie.

Volgens hem staat in notulen zwart op wit dat de gemeente de onderhoudskosten van de burcht in 2021 zal dekken.

Ferrari laat de notulen zien en er staat inderdaad dat het 2021 gebruikt wordt als tussenjaar. Gevolgd door: 'Voor deze periode neemt de gemeente het onderhoud van het pand en de tuinonderhoud voor hun rekening'.

Wethouder zegt tegenovergestelde

Wethouder Henk van der Goot geeft een lezing die haaks staat op die van Ferrari: 'Vanmorgen hebben wij de notulen er nogmaals op nageslagen. Ik weet niet waar we iets toegezegd hebben', stelt Van der Goot. Volgens hem hij heeft nooit iets beloofd aan Ferrari.

'We hebben afgesproken dat we zouden kijken wat de mogelijkheden zijn', vertelt Van der Goot. 'En als er mogelijkheden zijn dan ga ik kijken of ik het gemeentebestuur ook kan meekrijgen in het verhaal'.

Ferrari zegt zelf klaar te zijn met de gemeente: 'Na 4 jaar praten en zo een poets gebakken te worden heb ik geen enkele behoefte meer om met het gemeentebestuur te praten.’

Voor einde 2020 duidelijkheid

Het conflict tussen de gemeente en Ferrari was reden voor de gemeenteraad om vorig jaar een ultimatum te stellen. Dat deden ze met een motie. De strekking: voor het einde van 2020 zou er duidelijkheid komen over de verdeling van onderhoudskosten en de openingstijden van de burcht in Wedde.

CDA'er Wilt Meendering diende destijds de breed gesteunde motie in. Zijn reactie nu: 'Het is allemaal heel vreemd. We gaan daarom schriftelijke vragen stellen over hoe het kan dat er in de media is gesproken over het betalen van het onderhoud.'

Lees ook:
- Westerwolde betaalt voorlopig onderhoud Burcht Wedde: Kinderhotel blijft
- Raad Westerwolde wil dit jaar duidelijkheid over toekomst burcht Wedde

Deel dit artikel:

Recent nieuws