Gemeente wil communicatie met burger verbeteren

Gemeente wil communicatie met burger verbeteren
GRONINGEN - De gemeente Groningen wil mensen die niet of slecht kunnen lezen en schrijven intensiever opsporen. Bovendien zal er meer aandacht zijn voor duidelijke en heldere communicatie vanuit de gemeente naar de burger.
De gemeente investeert jaalijks 600.000 euro in opleiding en preventie van zogenoemde laaggeletterden. GroenLinks stelde recentelijk vragen of dit echter wel voldoende is. Daarbij is het onduidelijk hoe groot het bereik is van dergelijke acties.
Wethouder Van Schie beaamd dat het belangrijk is om veel aandacht te besteden aan de effectiviteit van de preventie. Binnen de gemeente wordt er tegenwoordig ook meer aandacht besteed aan de communicatie naar de burger toe. Brieven over complexe zaken zijn nog vaak onduidelijk. Door middel van trainingen en een schrijfwedstrijd wil de gemeente haar ambtenaren ook laten meedenken over heldere en duidelijke communicatie.