Bewoners 'smurfendorp' De Leine willen duidelijkheid over handhaving permanente bewoning

Smurfendorp De Leine
Smurfendorp De Leine © RTV Noord/Steven Radersma
De bewonerscoöperatie van De Leine in Kropswolde vraagt aan het gemeentebestuur van Midden-Groningen om duidelijkheid over het handhavingsbeleid op het bungalowpark. De gemeente kondigde vorig jaar aan om per 1 juni te gaan handhaven op permanente bewoning.
De bewoners op het park willen weten waar ze aan toe zijn. Hoe gaat het handhavingsbeleid van de gemeente er uit zien? En hoe ziet precieze planning er uit? Al meerdere malen hebben ze bij de gemeente gevraagd om informatie, maar steeds krijgen de bewoners nul op rekest.
'Er is een groot aantal bewoners zonder gedoogbeschikking die vanwege hun bijzondere situatie tot op heden niet weten of zij mogen blijven wonen volgens het handhavingsbeleid', schrijven de bewoners in een brief.
'Deze mensen verkeren in grote onzekerheid in een onzekere tijd. Om ons heen zien zij in vele parken een transitie naar permanent wonen en horen vanuit Den Haag de roep dit op grote schaal mogelijk te maken.'

'Stel handhaving uit'

Voorzitter Bert de Bey van de bewonerscoöperatie is zeer teleurgesteld in de communicatie van de gemeente. 'De gemeente heeft zijn zaakjes gewoon niet voor elkaar. Dat is niet erg, maar zeg dat dan gewoon. En stel de handhaving met een paar maanden uit', aldus De Bey.
De gemeente Midden-Groningen laat aan RTV Noord weten druk bezig zijn met de beantwoording van de brief van de bewonerscoöperatie. Daar op vooruitlopend wil de gemeente geen commentaar geven op de kwestie.

Initiatiefvoorstel

De bewoners hopen eigenlijk dat het handhavingsbeleid niet wordt uitgesteld, maar helemaal wordt geschrapt. Op 1 april bespreekt de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van de VVD, GroenLinks en Gemeente Belangen Midden-Groningen om te komen tot een zogenaamde dubbelbestemming van recreatie en permanente bewoning op alle woningen op het park. Met het voorstel willen de partijen duidelijkheid creëren voor de bewoners.
In een raadsbrief liet het college deze week weten grote bezwaren te hebben tegen dit initiatiefvoorstel. Ook zou het niet passen binnen geldende regelgeving.
'De opdracht is onuitvoerbaar vanwege het ontbreken van ruimtelijke argumentatie, de strijdigheid met de provinciale omgevingsverordening, de beperking van het ondernemerschap en de precedentwerking die uitgaat van dit voorstel. Door vast te houden aan de lijn die sinds de jaren 90 wordt gevolgd en die meermaals is herhaald, behouden we duidelijkheid voor de belanghebbenden. Gelet hierop adviseren wij u het voorstel niet aan te nemen' is te lezen in de brief.