SP wil langdurig werklozen op bouwplaats

GRONINGEN - De SP in de gemeenteraad van Groningen wil dat bij de nieuwbouw voor de sociale dienst langdurig werklozen worden ingeschakeld.
De partij wil dat de gemeente de aannemer verplicht om arbeidsplaatsen en werkervaringsplekken voor deze groep beschikbaar te stellen.
De partij is het ermee eens dat nieuwbouw op het Europapark de beste optie is voor de dienst SoZaWe. Volgens de SP moet de gemeente Groningen van het nieuwe gebouw een voorbeeldproject maken voor het verpicht inschakelen van langdurig werklozen.