Verveeld door het thuiswerken: pas op voor de bore-out

Anneke Hemmen
Anneke Hemmen © RTV Noord
Stress door het thuiswerken zorgt voor opgebrande medewerkers. Maar er is ook zoiets als een bore-out. Want door het vele thuiszitten zijn er werknemers die zich te pletter vervelen. Loopbaancoach Anneke Hemmen heeft een paar goede adviezen voor werkgevers om bore-outs onder medewerkers te voorkomen.
Voor personeel dat veel thuiswerkt is het dagelijks leven behoorlijk veranderd. De dag is anders en het vergt ook nogal wat discipline, zelfstandigheid en creativiteit van een mens.
Al met al zijn de consequenties voor de gezondheid van thuiswerkend Nederland niet mis. Allereerst zijn er de fysieke problemen doordat veel thuiswerkplekken arbo-technisch gezien niet in orde zijn. Mensen krijgen ook minder beweging en minder afwisseling in werk en houding. Met een toename van rug-, nek-, schouder- en armklachten tot gevolg.

Psychische belasting

Maar ook mentaal laat de coronacrisis sporen na. Uit onderzoek van Intermediair en Panel Inzicht onder ruim duizend respondenten blijkt dat veel mensen serieus beginnen te lijden onder de coronacrisis. Ruim de helft (52 procent) van de ondervraagden ervaart tijdens deze tweede lockdown veel stress.
De hoge stresspercentages door psychische belasting zijn zorgwekkend omdat ze kunnen zorgen voor een stijging van het aantal burn-outs. Psychische gevolgen gaan echter niet altijd over een burn-out.

Verveel-klachten

Een bore-out ligt namelijk ook op de loer. Die ontstaat doordat thuiswerkende medewerkers minder afwisseling ervaren dan op kantoor. Hierdoor krijgen ze te weinig prikkels.
Verveel-klachten ontstaan ook doordat de eisen die aan medewerkers worden gesteld te laag zijn of doordat medewerkers vanuit de organisatie te weinig steun krijgen in hun werk.
Je moet als werkgever dus ook goed letten op tekenen van een bore-out. Daarvoor moet je in elk geval goed in contact blijven met je mensen.
Wanneer het contact met je mensen verwatert, dan loop je het risico dat je medewerkers verliest. Iemand die het eigenlijk al niet meer zo naar zijn zin had op het werk en zich nu ook nog eens verveelt, kan daar een aanleiding in zien een andere baan te zoeken.

Staand telefoneren

Als werkgever kun je je medewerkers stimuleren door doelen voor hun werk en ontwikkeling op te stellen en deze met ze te bespreken. Het is namelijk belangrijk dat medewerkers zich ook tijdens het thuiswerken kunnen blijven ontwikkelen.
Medewerkers kunnen zelf trouwens ook wat stimulerende anti-verveel-maatregelen nemen. Het is bijvoorbeeld goed om in blokken te werken, waarbij je focustaken afwisselt met to-do taken. Dit zijn zaken waar je als werkgever je mensen op kunt attenderen.
Denk ook eens aan afwisseling in de fysieke omgeving. Dat kan bijvoorbeeld door wandelend te overleggen of door een telefoongesprek staand te voeren, met het raam open of in een andere ruimte.

Demotivatie

Wanneer een medewerker zich minder verbonden voelt met het bedrijf of met de collega’s leidt dat tot demotivatie. Almaar videovergaderen zorgt in elk geval niet voor meer verbondenheid.
Wat wel werkt zijn teamcoachingsoefeningen met collega’s om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld drijfveren. Die oefeningen kun je als werkgever organiseren. Ook een online-intervisiegroep waarin wordt gebrainstormd over een bepaalde casus zorgt voor meer verbondenheid.
Als werkgever doe je er ook goed aan medewerkers eens iets anders te laten doen, als dat kan. Bied een medewerker eens een nieuwe uitdaging of taak aan. Zo wordt de medewerker gemotiveerd en geïnspireerd om uit zijn comfortzone te stappen, wat weer goed is voor de ontwikkeling.

Mijn tips om om bore-out klachten bij je medewerkers te voorkomen:

– Gun je medewerkers een online of offline gesprek met een loopbaanadviseur of arbeidspsycholoog om burn-out of bore-out klachten te (h)erkennen
– Zorg voor afwisseling. Wissel zoommeetings af met telefonisch of wandelend overleg
– Zorg dat collega’s verbinding met elkaar houden. Bied bijvoorbeeld teamcoachingsoefeningen aan of initieer intervisie
– Probeer medewerkers uit hun comfortzone te halen door ze iets nieuws, of uitdagends te laten doen.
Anneke Hemmen heeft een adviesbureau voor loopbaanmanagement.