Groningers in bevingsgebied moeten nog langer wachten op smartengeld

Bas Kortmann van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
Bas Kortmann van het Instituut Mijnbouwschade Groningen © RTV Noord
Het geduld van gedupeerden door de aardbevingen wordt op de proef gesteld: mensen die aanspraak maken op een vergoeding voor immateriële schade moeten nog maanden wachten tot de regeling start. De start door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is opnieuw vertraagd.
Aanvankelijk zouden mensen zich per 1 november 2020 kunnen melden voor de schadevergoeding, maar dat werd uitgesteld tot het eerste kwartaal van dit jaar. Nu blijkt ook dat voor het IMG te snel.
'Er is meer tijd nodig om te kunnen starten met de regeling voor immateriële schade', zegt het IMG. 'Anders dan aanvankelijk voorzien wordt eind tweede kwartaal van dit jaar met de regeling gestart. Die start zal gefaseerd zijn, te beginnen met honderd huishoudens.'

Nieuw en complex

De belangrijkste oorzaak om de start van de schaderegeling opnieuw uit te stellen ligt volgens het IMG bij de complexiteit ervan. 'Het op grote schaal bepalen onder welke omstandigheden iemand recht heeft op vergoeding van immateriële schade is complex. Er is geen regeling bekend die daarbij als voorbeeld kan dienen. De inhoud van de regeling, de ICT-systemen en de uitvoering moeten dus volledig nieuw worden ontwikkeld. En daar is meer tijd voor nodig.'
Voorzitter Bas Kortmann van het IMG noemt het een enorme worsteling om alles goed voor elkaar te krijgen. 'Het is vooraf nauwelijks te voorzien hoe mensen op de regeling gaan reageren en in hoeverre we bieden wat ze nodig hebben.'

Onderzoeken aan de gang

Een andere reden voor de vertraging is volgens het IMG het feit dat er nog onderzoeken bezig zijn. Zo wordt er nog gekeken naar de wijze waarop de persoonlijke beleving gaat meewegen bij de beoordeling van een aanvraag. Dat wordt beoordeeld met een zogeheten persoonlijke impactanalyse. 'Momenteel wordt er een representatieve meting gedaan voor de antwoorden op deze vragen bij de gemiddelde Nederlander, zodat een goede vergelijking mogelijk is met de beleving van gedupeerden in Groningen.'

1500, 3000 of 5000 euro

De bedragen die gedupeerden kunnen krijgen, zijn gekoppeld aan drie categorieën. Als er sprake is van een persoonsaantasting, is de vergoeding 1500 euro. Is er sprake van een ernstige persoonsaantasting, dan is de vergoeding 3000 euro. Bij een zeer ernstige persoonsaantasting bedraagt het smartengeld 5000 euro. Een vergoeding voor immateriële schade hoeft overigens niet per se eenmalig te zijn. Als zich in de toekomst iets voordoet waardoor zich nieuwe immateriële schade voordoet, kan ook die geclaimd worden.
De hoogte van de vergoedingen is onder meer gebaseerd op jurisprudentie in Nederland en een speciale commissie die zich daar mee bezig heeft gehouden. Maar het is een feit dat immateriële schadevergoedingen in Nederland aanzienlijk lager zijn dan in een land als de Verenigde Staten.